T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1166708                                                                                                                                       29/11/2022

Konu: Aralık 2022 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.12.2022 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı toplantısını başlatacaktır.

 

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                        Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Ödenek Aktarması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. Maddesi gereği, 2021 yılı Sayıştay Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Belediye Meclisinin 02.01.2014 tarih ve 1 sayı ile alınan “Kuşcağız Mahallesi 30905 ada 1 sayılı parselde Sosyal Hizmet Kampüsü” yapılmasına ait kararın iptal edilerek yerine “Otizm Yaşam Merkezi” yapılması için protokol veya protokollerin imzalanması hususunda Belediye Meclisince Belediye Başkanına tam yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. K. Subayevleri Mahallesi 5485 ada 68 parselde bulunan alana Engelli Gündüz Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılması için protokol veya protokollerin imzalanması hususunda Belediye Meclisince Belediye Başkanına tam yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Basınevleri Mahallesi 31899 ada 1 parselde bulunan alana Sağlık Tesisi yapılması için protokol veya protokollerin imzalanması hususunda Belediye Meclisince Belediye Başkanına tam yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Belediyemize bağlı hizmet veren Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN Teknoloji Merkezinde (Teknomer) uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) fıkrası gereğince; Çorum İli Ortaköy İlçesinde bulunan Şehit Adem ERBOYACI Parkının eksikliklerinin giderilmesi ve yenilenmesi için gerekli olan malzemelerin Belediyemiz tarafından hibe edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 9. Kırşehir İli Özbağ, Rize İli Çamlıhemşin ve Çankırı İli Ilgaz Belediyelerinin talepleri üzerine Belediyemiz tarafından birer adet cenaze aracı hibe edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 10. Ovacık Karakaya Mevkiine ait imar planı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 11. Şehit Kubilay Mahallesi 30069 ada 1, 2, 3, 4, 9 ve 10 sayılı parsellerde uygulama imar plan değişikliği yapılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Mülkiyeti Belediyemize ait, Aktepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 13. Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen  “Tam Bana Göre Festival” kapsamında Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz tarafından Kış aylarına yaklaşmamız münasebetiyle sokak hayvanlarına ne gibi çalışmalar yapılacağının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezinde öğrencilere ne gibi hizmetlerin verildiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 16. İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz birimlerinden Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2022-30.09.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz birimlerinden Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 19. Belediyemizin internet sitesinin işitme ve görme engellilerimiz için uygun olup olmadığının araştırılması, eğer uygun değilse uygun bir alan açılması için gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz Strateji ve Geliştirme Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                             
 21. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren Kırtasiyelere hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde ilçemizde ikamet eden veya Huzurevinde kalan yaşlılarımıza ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 23. Yunus Emre Kültür Merkezinde Belediyemiz tarafından düzenlenen “Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu” açılış programında yapılan faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 24. İlçemiz Kuşcağız Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 25. Belediyemiz tarafından Bağlarbaşı Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 26. 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla tarımsal üretimde sürekliliğin ve kadın çiftçinin önemine dikkat çekmek amacıyla Belediyemiz tarafından hangi yatırımların yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 27. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Aile Terapi Merkezinde ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 28. Önergeler