T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 55676833.105.04- 1172661                                                                                                                                                     12/12/2022

Konu: ARALIK 2022 Olağan Meclis Karar Özetleri

 

İLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

Belediye Meclisinin 05-09/12/2022 Olağan Meclis Toplantısında almış olduğu kararlara ait karar özetleri 12/12/2022 tarihinde Belediye ilan tahtasında askıya çıkartılmıştır.

 

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

DÖNEM: 4

BİRLEŞİM: 270,271,272,273,274

 

K A R A R   Ö Z E T L E R İ

 

          Keçiören Belediye Meclisi 05-09/12/2022 tarihleri arasında Belediye Toplantı Salonunda Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un Başkanlığında yapmış olduğu ARALIK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karar 569 Tarih: 05.12.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2023 yılında uygulanacak ücret tarifesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun 09.12.2022 Cuma günü görüşülmek üzere Kanun ve Tarifeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 570 Tarih: 05.12.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Zabıta Müdürlüğü tarafından 2023 yılında uygulanacak İdari Para Cezaları” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 571 Tarih: 05.12.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “İlçemiz Ovacık Mahallesinde Maliye Hazinesi adına tescil edilmesi gerekirken imar uygulamaları ile Belediyemiz adına tescili yapılan ve 40 adet parsele şuyulandırılan 572 ve 670 kök parsellerle ilgili mülkiyet problemlerinin çözülmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 572 Tarih: 05.12.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Kadro Derece değişikliği” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 573 Tarih: 05.12.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “2023 yılında düzenlenecek olan TEKNOMER Rob-Okul Robot yarışmasına katılacak İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite takımlarında başarılı olanlara ödül verilmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 574 Tarih: 05.12.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “K. Subayevleri ve Hasköy Mahallelerine ait uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarhakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 575 Tarih: 05.12.2022: Üye Fatih ÜNAL, Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Rasim AYDIN, Üye Erdal ORAL ve Üye Ramazan KILIÇ tarafından verilen “Mülkiyeti Belediyemize ait, Ayvalı Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kanun ve Tarifeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 576 Tarih: 05.12.2022: Üye Mehmet AYHAN, Üye Enes SAZAK, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “Belediyemiz tarafından 2022 yılı içerisinde İlçemizdeki gençlerimizin faydalanabilmesi için kaç adet kütüphane açıldığının araştırılmasıhakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 577 Tarih: 05.12.2022 Üye Birol KARA, Üye Cemal BAŞ, Üye Özlem GÜRBÜZ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Belediyemiz tarafından sokak hayvanlarına yönelik bakım ve tedavi çalışmaları kapsamında neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 578 Tarih: 05.12.2022: Üye Derya BALCI, Üye Mustafa ŞEN, Üye Ali GÖKŞİN, Üye Fatma ÇAPCIOĞLU ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeniyle Belediyemiz tarafından kaç üniversite öğrencisine burs verildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 579 Tarih: 05.12.2022:  Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Durak KARABULUT, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.01.2022-30.09.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Hesap Tetkik Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 580 Tarih: 05.12.2022: Üye Şükrü ÖZEK, Üye Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye İbrahim UYAR ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 581 Tarih: 05.12.2022: Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Habib AKBAŞ, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “Belediyemiz Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Danışma Merkezi tarafından engellilerimiz için yapılan sosyal faaliyetlerin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 582 Tarih: 05.12.2022: Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “İlçemizde bulunan bazı camilerimiz de engelli rampası olmadığı nedeniyle engelli vatandaşlarımız zorluk çekmektedirler. Engelli rampası olmayan camilerin tespit edilerek engelli rampası yapılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 583 Tarih: 05.12.2022: Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Hacı Derviş KAPLAN, Üye Habib AKBAŞ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Emir KUŞDEMİR tarafından verilen “Belediyemiz Huzurevi Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 584 Tarih: 05.12.2022:  Üye Rasim AYDIN, Üye İlkay ÖZDEN, Üye Ömer Bahadır ATAKAN, Üye Durak KARABULUT ve Üye İbrahim UYAR tarafından verilen “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren Bayan Kuaförü esnaflarına hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 585 Tarih: 05.12.2022: Üye Ali GÖKŞİN, Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mehmet AYHAN, Üye Erdal ORAL ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemiz tarafından 2022 yılında Gönül Köşkü Huzurevi sakinlerine sosyal faaliyet kapsamında hangi etkinliklerin yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 586 Tarih: 05.12.2022:  Üye Cemal BAŞ, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Türkiye Belediyeler Birliği ve Hollanda Belediyeler Birliği işbirliğinde yürütülen, “Belediyeler Kent Konseyleriyle Birlikte Çalışıyor” projesi kapsamında pilot Belediye olarak yer alan Belediyemiz ve paydaşımız Keçiören Kent Konseyi işbirliğinde geliştirilen proje önerisi hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 587 Tarih: 05.12.2022: Üye Fatih ÜNAL, Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye Ramazan KILIÇ ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “İlçemiz Osmangazi Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi” hakkındaki önerge okundu.                                         

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 588 Tarih: 05.12.2022: Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Enes SAZAK, Üye Şükrü ÖZEK, Üye Özlem GÜRBÜZ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Basınevleri Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 589 Tarih: 05.12.2022: Üye Mustafa ŞEN, Üye Birol KARA, Üye Hasan YAĞIZ, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için sağlık kapsamında hangi yatırımların yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 590 Tarih: 05.12.2022:Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Derya BALCI, Üye Fatma ÇAPÇIOĞLU ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından kurulan ‘Üreten Kadınlar Pazarı’nın kadınlarımıza ne gibi faydalar sağladığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 591 Tarih: 05.12.2022: Ödenek aktarması yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 592 Tarih: 05.12.2022: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. Maddesi gereği, 2021 yılı Sayıştay Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması hakkındaki Başkanlık yazısı ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, teklif ile ilgili Belediye Meclisine bilgi sunulmuştur.

Karar 593 Tarih: 05.12.2022: Belediye Meclisinin 02.01.2014 tarih ve 1 sayı ile alınan “Kuşcağız Mahallesi 30905 ada 1 sayılı parselde Sosyal Hizmet Kampüsü yapılmasına” ait kararın iptal edilerek yerine” Otizm Yaşam Merkezi yapılması için protokol veya protokollerin imzalanması hususunda Belediye Meclisince Belediye Başkanına tam yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 594 Tarih: 05.12.2022: K. Subayevleri Mahallesi 5485 ada 68 parselde bulunan alana Engelli Gündüz Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılması için protokol veya protokollerin imzalanması hususunda Belediye Meclisince Belediye Başkanına tam yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 595 Tarih: 05.12.2022: Basınevleri Mahallesi 31899 ada 1 parselde bulunan alana Sağlık Tesisi yapılması için protokol veya protokollerin imzalanması hususunda Belediye Meclisince Belediye Başkanına tam yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 596 Tarih: 05.12.2022: Belediyemize bağlı hizmet veren Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN Teknoloji Merkezinde (Teknomer) uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı. 

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun 09.12.2022 Cuma günü görüşülmek üzere Kanun ve Tarifeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 597 Tarih: 05.12.2022: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) fıkrası gereğince; Çorum İli Ortaköy İlçesinde bulunan Şehit Adem ERBOYACI Parkının eksikliklerinin giderilmesi ve yenilenmesi için gerekli olan malzemelerin Belediyemiz tarafından hibe edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 598 Tarih: 05.12.2022: Kırşehir İli Özbağ, Rize İli Çamlıhemşin ve Çankırı İli Ilgaz Belediyelerinin talepleri üzerine Belediyemiz tarafından birer adet cenaze aracı hibe edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 599 Tarih: 05.12.2022: Ovacık Karakaya Mevkiine ait imar planı hakkındaki Başkanlık yazısı.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 600 Tarih: 05.12.2022: Şehit Kubilay Mahallesi 30069 ada 1, 2, 3, 4, 9 ve 10 sayılı parsellerde uygulama imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 601 Tarih: 06.12.2022: Mülkiyeti Belediyemize ait, Aktepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 602 Tarih: 06.12.2022: Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen  “Tam Bana Göre Festival” kapsamında Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 603 Tarih: 06.12.2022: Belediyemiz tarafından Kış aylarına yaklaşmamız münasebetiyle sokak hayvanlarına ne gibi çalışmalar yapılacağının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu okundu.

  Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 604 Tarih: 06.12.2022: Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezinde öğrencilere ne gibi hizmetlerin verildiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 605 Tarih: 06.12.2022:  İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İsimlendirme Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 606 Tarih: 07.12.2022: Belediyemiz birimlerinden Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2022-30.09.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Hesap Tetkik Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 607 Tarih: 07.12.2022: Belediyemiz birimlerinden Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 608 Tarih: 07.12.2022: Belediyemizin internet sitesinin işitme ve görme engellilerimiz için uygun olup olmadığının araştırılması, eğer uygun değilse uygun bir alan açılması için gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 609 Tarih: 07.12.2022: Belediyemiz Strateji ve Geliştirme Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 610 Tarih: 07.12.2022: Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren Kırtasiyelere hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 611 Tarih: 08.12.2022: Belediyemiz tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde ilçemizde ikamet eden veya Huzurevinde kalan yaşlılarımıza ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 612 Tarih: 08.12.2022: Yunus Emre Kültür Merkezinde Belediyemiz tarafından düzenlenen “Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu” açılış programında yapılan faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 613 Tarih: 08.12.2022: İlçemiz Kuşcağız Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 614 Tarih: 08.12.2022: Belediyemiz tarafından Bağlarbaşı Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 615 Tarih: 09.12.2022: 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla tarımsal üretimde sürekliliğin ve kadın çiftçinin önemine dikkat çekmek amacıyla Belediyemiz tarafından hangi yatırımların yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 616 Tarih: 09.12.2022: Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Aile Terapi Merkezinde ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 617 Tarih: 09.12.2022: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2023 yılında uygulanacak ücret tarifesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 618 Tarih: 09.12.2022: Belediyemize bağlı hizmet veren Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN Teknoloji Merkezinde (Teknomer) uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

 

İş bu tutanak askıya çıkarıldığına dair müştereken imza altına alınmıştır.

 

                        Semra AKDOĞAN                                                           Meral ÖZTÜRK

                        Bilgisayar İşletmeni                                                        Yazı İşleri Müdürü