BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon: Bilgi teknolojilerinde vatandaşlarımızın ve belediye çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak amacıyla en güvenilir ve en kullanışlı alt yapıyı  oluşturmak ve sunmak.

Vizyon: Dünya standartlarında güncel teknoloji ve yazılımlarla öncü bir bilgi işlem müdürlüğü olmak.

Görevler: Belediye birimlerinin gereksinim duydukları yazılım, donanım ve teknik destek hizmetlerini sağlayarak kesintisiz ve verimli hizmet alt yapısını sunmak.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

1. Yazılım, analiz, geliştirme ve test işlemlerini gerçekleştirmek,

2. Kullanıcı eğitimlerini vermek, kullanım kılavuzları, videoları vb. eğitim materyallerini hazırlamak ve birimlerin kullanımına açmak,

3. Dış kaynak kullanılarak geliştirilecek uygulamaların şartnamesini hazırlamak, ihale sürecini başlatmak ve sonuçlandırmak,

4. Verimliliği arttırmak amacıyla yeni teknoloji ve yazılımların araştırılarak kurumun kullanımına sunulması için çalışmalar yapmak, geliştirilen uygulamalar hizmete alınmadan önce sızma testine tabi tutmak, yaygın olarak kullanılan akıllı telefon, tablet vb. cihazlarla çalışacak mobil uygulamaları geliştirilmesini koordine etmek, geliştirilmiş uygulamaları teknolojinin gelişmesine bağlı olarak yeni çıkan cihazlar üzerinde çalışacak şekilde güncellenmesi ve geliştirilmesini sağlamak,

5. Vatandaşın e-belediye uygulamalarına erişimini sağlamak,

6. Veri tabanı kontrol, bakım, güvenlik ve iyileştirme işlemlerini yapmak,

7. Yönetimin karar destek süreçlerine katkı sağlayacak yönetici raporları hazırlamak, raporları gösterge panelleri (dashboardlar), grafikler, tablolar formatında sunmak değerlendirmek ve kararların doğru ve hızlı alınmasına katkı sağlamak,

8. Belediyemize bağlı kurumlar, iştirak şirketleri ve dış kurumlarla veri paylaşımı yapacak entegrasyonları sağlamak,

9. Kurum çalışanlarının kablolu ve kablosuz olarak sistemlere erişimini sağlamak,

10. Şebeke (Network) altyapı kurulumunu ve bakımını yapmak, güvenlik duvarı yönetim işlemlerini yapmak, e-posta şebeke (network) güvenlik işlemlerini yapmak, yedekleme sisteminin kurulumunu, işletmesini ve bakımını yapmak, düzenli olarak sistem yedeklerinin alınıp güvenli bir ortamda muhafaza edilmesini sağlamak,

11. E-posta sunucu sisteminin kurulumu, işletimi ve bakımını yapmak, alan adı (domain) sisteminin kurulumu, işletimi ve bakımını yapmak, antivirüs sisteminin kurulumu, işletimi ve bakımını yapmak,

12. İntranet sisteminin kurulumu, işletimi ve bakımını yapmak,

13. Sanallaştırma sisteminin kurulumu, işletimi ve bakımını yapmak,

14. Yük dengeleme sisteminin kurulumu, işletimi ve bakımını yapmak,

15. Kurulan sistemlerin belgeleme işlemlerini yapmak,

16. Sistem ve sunucuların merkezi yönetim sistemini kurmak, sistemleri sürekli monitör edilmesi ve kaynak kullanımının takip edilmesi, gerektiğinde kaynak artırımı yapılarak verimli ve etkin şekilde çalıştırılmasını sağlamak, 

17. Belgegeçer (faks) ve kısa mesaj (sms) sistemlerinin işletimi ve bakımı işlemlerini yapmak,

18. Kurumsal internet kullanımını kayıt altına almak (loglamak) ve saklamak,

19. Belediye birimlerinin, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. bilişim cihazları ihtiyaçlarının tespit edilmesi teknolojisi eskiyen ürünleri yenileriyle değiştirecek planlamalar yapmak,

20. Bilişim sistemlerinin envanterini tutmak, barkotlamak, uygun yazılımla takip etmek, birimlerin bilişim hizmetleri ile ilgili arızaları ve sorunlarını telefon, web portal vs. ortamlardan bildirebilecekleri ve destek alabilecekleri kurum içi çağrı merkezini işletmek,

21. Bilgi Güvenliği işlemlerinin yapılmasını sağlamak, tarafsız kurumlara senelik Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) denetimlerini yaptırmak.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER

Yazılım: Belediyemizin ihtiyacı olan yazılım isteklerini geliştirmek ve gereksinim duyulan yazılımların teminini sağlamak.

Yazılım Destek: Belediyemizde kullanılan yazılımlara destek hizmetini vermek.

Kamera: Belediyemiz bünyesindeki tesis park vb. alanda kullanılan kameraların kurulum ve bakım hizmetlerini yapmak.

Dış Birim: Belediye binamız dışında yer alan dış birimlerimize teknik destek sağlamak.

Teknik Servis: Teknoloji alt yapımızda yer alan donanımların teknik servis hizmetlerinin vermek.

Teknik Destek: Teknoloji alt yapımızda yer alan bilgisayar, yazıcı tarayıcı gibi teknoloji ürünlerine destek hizmeti sunmak.