• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİMİZ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Belediyenin tüm bina, tesis, park – bahçe, kurs ...vs yerlerinin çalışma ve faaliyetlerinin devamlılığı için  ısıtılması, temizliği, güvenliği, haberleşme ve bakım ve onarımlarından sorumludur.

Belediye personeline öğle yemeği hizmeti sunar.

Şebeke suyu, doğalgaz ve enerji alım işlemlerini düzenli şekilde yaparak, ihtiyaçların aksaklığa meydan verilmeden karşılanmasını sağlar. Bu hizmetlerin alımı ile ilgili olarak faturalandırılan elektrik, su, doğalgaz ve haberleşme iş ve işlemlerini takibi, kontrolü, muhasebeleştirilmesini yapar.

Bu hizmetlerin yürütülmesinde gerek fiilen Müdürlüğümüzde görevli çalışanların gerekse Müdürlüğümüz kadrosunda olup diğer birimlerde görevli olanların, izin ve raporları ayni ve nakdi hak ve alacaklarının puantaj tekniğine uygun olarak yürütülmesini üstlenir.

Sivil savunmayla ilgili yangın, ilk kurtarma tatbikatları düzenler.