T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /09/2015

Konu : Ekim 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/10/2015 Perşembe günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M 

 1.      Yoklama

2.      Geçen toplantı tutanak özeti

3.      Belediyemizin 2016 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      Belediyemizin  2016  Yılı Performans Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.

 5.      Şehit Kubilay Mahallesi 30068 ada 5, 6, 7 ve 8 sayılı parsellerin diğer parsellerle ada bazında tevhidi mümkün olmadığından Belediye Meclisimizin 02.03.2015 tarih ve 133 sayılı kararı doğrultusundaki plan ve plan notu hükümleri doğrultusunda yeniden karar alınması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6.      İncirli Mahallesi 30985 ada kuzeyinde bulunan park alanında 8x6=48 m2’lik regülatör yeri konulması hususundaki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7.      Etlik Mahallesi 9249 ada 1 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8.      Bağlum Mevkii 91563 ada 4 ve 5 sayılı parsellerde 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9.      Kanuni Mahallesi imarın 90855 ada 4 sayılı parseli kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aşağı Eğlence mahallesi Giresun caddesindeki Fatih Çarşısında bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

11. Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin ve Zabıta Müdürlüğü Yönergesindeki düzeltmeler hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

12.  İlçemizde bulunan Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübünde faaliyet gösteren branşların neler olduğu, bu branşlardan kaç sporcunun faydalandığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

13.  İlçemiz sınırları içerisinde 2015 yılı ağaç dikim sezonunda belediyemizce planlanan veya gerçekleşen ağaç dikim çalışmalarının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

14.  Belediyemize bağlı Yunus Emre Kültür Merkezin de faaliyet gösteren Konservatuar da hangi branşlarda kurs verilmekte, bu kurslardan kaç öğrencinin istifade ettiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

15.  Belediyemiz birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

16.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

17.  Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.01.2015-31.07.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

18.  Belediyemiz birimlerinden Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nün 01.01.2015-31.07.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

19.  İlçemizde yaşayan işitme engelli vatandaşlarımız için Belediyemize bağlı İşitme Dili Öğrenme kurs merkezinin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

20.  Belediyemiz tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla ne gibi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

21.  Belediyemiz Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Ak Masa birimine 01 Ocak 2015-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında vatandaşlarımız tarafından kaç adet başvuru yapıldığı ve bunlardan kaç tanesinin çözüme kavuşturulduğunun araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

22.  Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce ilçemizdeki gençler için yaz dönemine ait ne gibi sosyal etkinliklerin yapıldığının araştırılması hakkındaki  Sosyal İşler Komisyonu Raporu

23.  İlçemiz sınırları içerisinde 01 Ocak 2015-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında belediyemizce esnaflarımıza kaç adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verildiğinin araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

24.  Belediyemizce 2014 yılı Ocak ayı içerisinde gerek yurt içinden gerekse yurt dışından kaç adet belediye ile kardeş belediyecilik anlaşması yapıldığı hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

25.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Şevkat Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

26.  İlçemizde sağlıklı bir çevre de yaşam hakkı ve çevre yaşam koşulları hakkında belediyemizin neler yaptığının araştırılması hakkındaki Tüketici Hakları Komisyonu Raporu

27.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Huzur Evinde kalan yaşlılarımızın sayılarının tespit edilerek belediye meclisine bilgi sunulması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

28.  Belediyemiz tarafından çalışan personellere İş Sağlığı ve Güvenliği konulu eğitim seminerlerinin verip verilmediğinin araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu.

29. Önergeler