T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /09/2016

Konu : Ekim 2016 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/10/2016 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                            Nihat ÖZÇELİK

                                                                                                                                        Belediye Başkan Vekili

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. Belediyemizin 2017 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. Belediyemizin  2017  Yılı Performans Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.

5. Bağlum Mahallesi 2609 ada da imar planı tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. Atapark Mahallesi 31676 ada 6 sayılı parseldeki cami alanı ile ilgili imar planı tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. Gümüşdere Mahallesi 91044 ada 2 sayılı parselde eğitim tesisleri alanında imar planı tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. Yükseltepe Mahallesi 91613 ada 1 ve 91592 ada 1 sayılı parsellerde imar planı tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kamilocak Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

10. İlçemiz sınırları içerisinde engelli vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri için gerekli alanların olup olmadığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

11. İlçemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımız tarafından bina önlerinde halı yıkama yapılarak pis suların çevre kirliliğine neden olduğundan, çevre sakinlerinin bu konuda ikaz edilerek tedbir alınması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

12. Belediyemize bağlı Yunus Emre Kültür Merkezinde yaz okulu kapsamında verilen kursların araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

13. Belediyemiz birimlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

14. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

15. Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.07.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

16. Belediyemiz birimlerinden Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.07.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

17. İlçemiz semt pazarlarında ticari faaliyette bulunan engelli esnafının sayılarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

18. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunan vatandaşlarımızın hangi konular da istek ve taleplerinin olduğu ve bu taleplerin hangilerinin karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

19. Belediyemize bağlı Keçmek kurs merkezlerindeki hizmet alan kursiyerlere hangi sosyal etkinliklerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

20. İlçemizde Medikal satışı yapan esnaflarımızın sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

21. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün yürüttüğü Avrupa Birliği projesi olan “Empati Projesi” kapsamında hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

22.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Ayvalı Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

23. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Huzurevinde kalan ve imkanı olmayan yaşlılarımızın tespit edilerek istekleri doğrultusunda birinci dereceden yakın akrabalarını ziyaretlerinin Belediyemiz tarafından sağlanması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

24. Belediyemize bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

25. Önergeler