• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

Ekim 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-1505                                                                                                                                                                      24/09/2018

Konu : Ekim 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/10/2018 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısını başlatacaktır.

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Belediyemizin 2019 Yılı Performans Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait Atapark Mahallesi 31908 ada 1 sayılı parselde bulunan gayrimenkulün, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun usul ve esasları doğrultusunda satışının yapılabilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Bağlum Mevkii, 91375 adanın güneyinde yer alan park alanında 8x5= 40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu             
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Pınarbaşı Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 8. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan K. Subayevleri Mahallesinde gençlerin spor aktivitelerini yapabileceği halı sahaların olup olmadığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 9. İlçemizde kurulan Kurban Kesim yerinde çevre sağlığı ile ilgili Belediyemizce yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 10. Belediyemizce, belirli gün ve haftalar kutlanması kapsamında “Çevre Günü” konusunda ne gibi etkinlikler düzenlediğinin araştırılarak Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 11. Belediyemiz birimlerinden Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 2018 yılı ilk 6 ayında yapmış olduğu faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 12. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz birimlerinden Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 01.01.2018-31.07.2018 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz birimlerinden Özel Kalem Müdürlüğü tarafından, tasarruf tedbirleri açısından hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 15. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Birimine kayıtlı vatandaşlarımızın Belediyemize bağlı sosyal tesislerden yararlanıp yararlanmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 16. Belediyemize bağlı Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanında vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 17. Belediyemize bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yapılan etkinliklerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 18. Belediyemize bağlı İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüze esnaf ve sanatkâr odaklı ne tür sorunlar geldiğinin araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu
 19. Belediyemizin kardeş Belediyesi olan Kazakistan Türkistan Belediyesi ile hangi tarihte kardeş Belediye olunduğu, buna bağlı olarak Bakanlık onayı alınıp alınmadığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 20.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Pınarbaşı ve Sarıbeyler Mahallelerinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz tarafından, İlçemizde yaşayan yaşlılarımıza Evde Bakım Hizmeti kapsamında hangi hizmetlerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 22.  Belediyemize bağlı Aile Yaşam Merkezinde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 23. Önergeler
24.09.2018