T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   :  55676833-301.03-964289                                                                                                                    24/09/2021

Konu :  Ekim 2021 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.10.2021 Cuma günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısını başlatacaktır.

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                     Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                     Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Belediyemizin 2022 Performans Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Şehit Kubilay Mahallesi Şehit Behzat Batmaca Sokak No: 86 adresinde bulunan tek katlı yapı, Belediye Meclisince Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi yapılmış olup, protokol süresi dolduğundan tahsis süresinin uzatılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait, Yükseltepe Mahallesi 90677 ada 1 sayılı parselde bulunan yere dini tesis alanı yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı (Keçiören Müftülüğü) adına bedelsiz olarak tahsis edilmesi  hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Türk Halk Müziği sanatçısı Abdurrahman KIZILAY isminin parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Etlik Mahallesi 9236 adanın doğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. Bademlik Mahallesi 31372 ada güneyinde çocuk bahçesi alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 9. Otopark Yönetmeliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Bölgesel kentsel dönüşüm çalışmalarından önce bölgesel kentsel dönüşümde belirtilen şartlara uygun olarak tevhidini yapıp ruhsatını almamış parsellerde ilgili bölge kentsel dönüşüm plan notlarında belirtilen haklardan faydalanarak inşaat ruhsatlarının verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Mülkiyeti Belediyemize ait, Emrah Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramında ne gibi etkinliklerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz tarafından geleneksel hale getirdiğimiz Toplu Sünnet Programı kapsamında 2021 yılında kaç çocuğun sünnet edildiğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 14. İlçemizde yaşayan öğrencilerimize YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarından sonra tercih döneminde ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 15. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ormanlık yapabileceğimiz bir alana Marmaris ’deki yangında gönüllü olarak su taşırken hayatını kaybeden Şahin AKDEMİR isminin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 16. Türk Edebiyatının güçlü kalemi, Tarihçi, Romancı, Şair, Yazar, Fikir ve Aksiyon insanı, Türkçülük ve Turancılık davasının bir numaralı sanığı Türk Milliyetçiliğinin mihenk taşı Hüseyin Nihal ATSIZ adının İlçemizde bir tesis veya parka verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 19. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Belediyemiz tarafından ilçemizde yaşayan Gazilerimiz için etkinlik, ziyaret veya moral programı yapılıp yapılmayacağının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  
 20. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                               
 21. İlçemizde faaliyet gösteren Beyaz eşya satışı yapan esnaflara Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 22. Mülkiyeti Belediyemize ait Spor Tesislerinde yaşlılarımıza yönelik sosyal aktivitelerin yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 23. Belediyemizce 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen Nevruz etkinliğine katılım sağlayan yabancı temsilcilerin araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 24. İlçemiz Bağlum Çalseki Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 25. Belediyemiz tarafından Sancaktepe Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 26. İlçemizde yapılan uygulama imar plan revizyonlarından yararlanacak hak sahiplerinin lehine olacak kent estetiğine uygun çalışmaların araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 27. 8 Eylül Dünya Okuma-Yazma Günü nedeniyle Belediyemiz tarafından, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne tür bir program yapılacağının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 28. Önergeler