T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1135519                                                                                                                                      23/09/2022

Konu: Ekim 2022 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.10.2022 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısını başlatacaktır.

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                      Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Belediyemizin 2023 Performans Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) fıkrası gereğince; Bala İlçesi Kesikköprü Rekreasyon alanı yapım işi projesinin Belediyemiz tarafından yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Türkiye Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında siber saldırılara karşı korunma ve bu saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak amacıyla işbirliği yapılması hususunda kurumlar arasında protokol imzalanması için Belediye Meclisince Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca; Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine malzeme verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Bağlum I. Etap Uygulama İmar Planı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. Bağlum II. Etap Uygulama İmar Planı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 9. Ovacık Mahallesi 91821 adanın kuzeyinde kalan park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Ovacık Mahallesi 91806 adanın güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Ovacık Mahallesi 91764 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Sancaktepe Mahallesi 32128 ada 15 parsel uygulama imar plan değişikliğihakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Ayvalı Mahallesi 90059 ada batısındaki park alanına kültürel tesis alanı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahallelerdeki Çiçekli, 19 Mayıs, Ayvalı, Pınarbaşı, Şenlik, Etlik ve Kızlarpınarı Etaplarında kentsel yenileme/revizyon planları yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 15. Mülkiyeti Belediyemize ait, Çaldıran Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz tarafından Gençlik Merkezlerimizde verilen eğitici, öğretici seminerlerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz tarafından çevre temizliği ve orman yangınlarına dikkat çekmek için yapılan sosyal farkındalık etkinliği var mıdır? Konunun araştırılarak belediye meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 18. Belediyemize bağlı KEÇMEK’lerde yaz okulu kapsamında verilen kursların araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 19. İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 21. elediyemiz birimlerinden UlaşımHizmetleriMüdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz tarafından düzenlenen yaz okullarında engelli çocuklarımız için ne gibi etkinliklere ev sahipliği yaptığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 23. Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                   
 24. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren marketlerde hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 25. Belediyemize bağlı faaliyet gösteren Huzurevinde kalan yaşlılarımızın sosyal ve psikolojik bakımdan ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 26. Belediyemiz tarafından “Avrupa Birliği Öğrencileri Harikalar Diyarında” projesi kapsamında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 27. İlçemiz Çiçekli Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 28. Belediyemiz tarafından Adnan Menderes Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 29. Belediyemiz tarafından Bağlum Mahallesine hangi yatırımların yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 30. Belediyemiz tarafından ilçemizde bulunan göçmen ailelere ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 31. Önergeler