T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1286417                                                                                                                                                                                                             25/09/2023

Konu: Ekim 2023 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.10.2023 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısını başlatacaktır.

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                                     Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                                                                      Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Belediyemizin 2024 Yılı Performans Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Şehit Hüseyin KÖKSAL isminin, Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi 1677 Sokak 30055 ada 1 parselde bulunan isimsiz parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Ovacık Mahallesi 91865 adanın güneyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Uyanış Mahallesi, 91257 ada 6, 7 ve 8 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Kışlabaşı ve Şenyuva İmar Planı Revizyonuyapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. İlçemizin sığ jeotermal ile tanıştırılması ve örnek uygulama alanlarının oluşturulması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Yükseltepe Mahallesi 91590 adanın kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Bağlarbaşı Mahallesi 5241 adanın batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. İncirli Mahallesi 30970 adanın doğusunda kalan Park alanına trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Kuşcağız Mahallesi 30893 ada 10 sayılı parsel uygulama imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Çiçekli Mahallesi 9276 ada 29 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait, Sancaktepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 15. İlçemizdeki gençlerimizin spor faaliyetlerinde kullandıkları halı sahaların tespit edilmesi ve nerelerde olduğunun araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 16. Belediyemize ait yüzme havuzlarında kullanılan suların analizlerinin yapılarak halk sağlığına, normlara ve kriterlere uygun olup olmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 17. Belediyemiz tarafından Yeni Eğitim öğretim döneminde Belediyemizce ilçemizde bulunan okullara ne gibi destekler sağlanacağının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 18. 43 Yıl önce Ayvalı bölgesinde Şehit edilen ülkücü esnaflarımızı yad etmek amacıyla, ülkücü Şehitlerimiz Tahsin KESKİNER, Mehmet AKTAŞ, Satılmış YALÇIN, Alaattin ÜNLÜSOY ve Fahrettin YÜCESAN’ın isimlerinin yaşatılması için, adlarının ülkücü şehitler adı altında isimsiz bir parka veya tesise verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz birimlerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz birimlerinden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 21. Belediyemize bağlı hizmet veren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yardım taleplerini ve çalışmalarını tespit etmek ve gerekli çalışmaları yapma kapsamında kaç gezici ekip hizmet vermektedir. 2023 Yılının başından bu yana kaç aileye hizmet takibi yapılmıştır. Mahallelere göre dağılımı araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                                        
 23. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren Benzin istasyonu işleten esnaflarımıza hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkârlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 24. Keçiören İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden Gazi ve Gazi ailelerimize Belediyemiz tarafından yapılan herhangi bir faaliyet yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 25. Keçiören Belediyesi ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde Keşmir Dayanışma Günü kapsamında etkinliklere kimlerin katıldığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 26. İlçemiz Karargahtepe Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 27. Belediyemiz tarafından Etlik Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 28. Belediyemiz tarafından 2019-2022 yılları arasında Yükseltepe Mahallesinde yapılan yatırım faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 29. 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde çocuklar için planlanan eğitim kurs çalışmalarının neler olduğu araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 30. Önergeler