T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 55676833.105.04-1150344                                                                                                                                                     24/10/2022

Konu: EKİM 2022 Olağan Meclis Karar Özetleri

 

İLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

       Belediye Meclisinin 03-22/10/2022 Olağan Meclis Toplantısında almış olduğu kararlara ait karar özetleri 24/10/2022 tarihinde Belediye ilan tahtasında askıya çıkartılmıştır.

 

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

DÖNEM: 4

BİRLEŞİM: 245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264

 

K A R A R   Ö Z E T L E R İ

 

         Keçiören Belediye Meclisi 03-22/10/2022 tarihleri arasında Belediye Toplantı Salonunda Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un Başkanlığında yapmış olduğu EKİM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karar 476 Tarih: 03.10.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Memur Boş Kadro Derece Değişikliği” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 477 Tarih: 03.10.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Derece Değişikliği” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 478 Tarih: 03.10.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Kadro Derece Değişikliği” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 479 Tarih: 03.10.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Kadro Derece Değişikliği” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 480 Tarih: 03.10.2022:  Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerdeki gayrimenkullerin, satışının yapılması, trampa yapılması ve kamulaştırma amacıyla takas işlemlerinin yapılması için Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki verilmesihakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif CHP Grubunun red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Karar 481 Tarih: 03.10.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (e) fıkrası ile 75. maddesi (d) fıkrası gereğince; İlçemiz Kanuni Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 31196 ada 1 sayılı parselin Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25 yıl süre ile tahsis edilmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 482 Tarih: 03.10.2022: Üye Fatih ÜNAL, Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Rasim AYDIN, Üye Erdal ORAL ve Üye Ramazan KILIÇ tarafından verilen “Mülkiyeti Belediyemize ait, Kavacık Subayevleri Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kanun ve Tarifeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 483 Tarih: 03.10.2022: Üye Mehmet AYHAN, Üye Enes SAZAK, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “Keçiören Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak hizmet veren Yaz Spor Okullarından bu yıl kaç öğrenci faydalandığının araştırılarak Belediye Meclisine bilgi verilmesihakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 484 Tarih: 03.10.2022: Üye Birol KARA, Üye Cemal BAŞ, Üye Özlem GÜRBÜZ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Belediyemiz tarafından ilçe sınırları içerisindeki doğal alan ve mesire alanlarının temizliği konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 485 Tarih: 03.10.2022: Üye Derya BALCI, Üye Mustafa ŞEN, Üye Ali GÖKŞİN, Üye Fatma ÇAPCIOĞLU ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemiz tarafından okulların açılması nedeniyle eğitime destek kapsamında okullara ve öğrencilere ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 486 Tarih: 03.10.2022: Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Durak KARABULUT, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2022-30.09.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Hesap Tetkik Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 487 Tarih: 03.10.2022: Üye Şükrü ÖZEK, Üye Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye İbrahim UYAR ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 488 Tarih: 03.10.2022: Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Habib AKBAŞ, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza sağlık konusunda hangi hizmetlerin verildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 489 Tarih: 03.10.2022: Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Hacı Derviş KAPLAN, Üye Habib AKBAŞ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Emir KUŞDEMİR tarafından verilen “Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 490 Tarih: 03.10.2022: Üye Rasim AYDIN, Üye İlkay ÖZDEN, Üye Ömer Bahadır ATAKAN, Üye Durak KARABULUT ve Üye İbrahim UYAR tarafından verilen “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren lokantalara hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 491 Tarih: 03.10.2022: Üye Ali GÖKŞİN, Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mehmet AYHAN, Üye Erdal ORAL ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemiz tarafından, İlçemizde yaşayan yaşlılarımıza Evde Bakım Hizmeti verilip verilmediğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 492 Tarih: 03.10.2022: Üye Cemal BAŞ, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Estergon Türk Kültürü Merkezinde Belediyemiz tarafından düzenlenen “Geleneksel Türk Sanatları Atölyeleri” açılış programına katılan Büyükelçiliklerin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 493 Tarih: 03.10.2022: Üye Fatih ÜNAL, Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye Ramazan KILIÇ ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “İlçemiz Köşk Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 494 Tarih: 03.10.2022: Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Enes SAZAK, Üye Şükrü ÖZEK, Üye Özlem GÜRBÜZ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Aktepe Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 495 Tarih: 03.10.2022: Üye Mustafa ŞEN, Üye Birol KARA, Üye Hasan YAĞIZ, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından İlçemiz de bulunan Kösrelik Mesire Alanına hangi yatırımların yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 496 Tarih: 03.10.2022: Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Derya BALCI, Üye Fatma ÇAPÇIOĞLU ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “1 Ekim Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmaktadır. Gününde veya Ekim ayı içerisinde çocuklar için program düzenlenmesi ve imkânlar dâhilinde kitap hediye edilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 497 Tarih: 03.10.2022: Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun 21.10.2022 tarihinde Cuma günü görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar 498 Tarih: 03.10.2022: Belediyemizin 2023 Yılı Performans Programı hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun 21.10.2022 tarihinde Cuma günü görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar 499 Tarih: 03.10.2022: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) fıkrası gereğince; Bala İlçesi Kesikköprü Rekreasyon Alanı yapım işi projesinin Belediyemiz tarafından yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 500 Tarih: 03.10.2022: Türkiye Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında siber saldırılara karşı korunma ve bu saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak amacıyla işbirliği yapılması hususunda kurumlar arasında protokol imzalanması için Belediye Meclisince Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 501 Tarih: 03.10.2022: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca; Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine malzeme verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 502 Tarih: 03.10.2022: Bağlum I. Etap Uygulama İmar Planı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 503 Tarih: 03.10.2022: Bağlum II. Etap Uygulama İmar Planı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 504 Tarih: 04.10.2022: Ovacık Mahallesi 91821 adanın kuzeyinde kalan park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 505 Tarih: 04.10.2022:  Ovacık Mahallesi 91806 adanın güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 506 Tarih: 05.10.2022:  Ovacık Mahallesi 91764 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 507 Tarih: 05.10.2022:  Sancaktepe Mahallesi 32128 ada 15 parsel uygulama imar plan değişikliğihakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 508 Tarih: 06.10.2022:  Ayvalı Mahallesi 90059 ada batısındaki park alanına kültürel tesis alanı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

            Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 509 Tarih: 06.10.2022:  İlçemiz sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahallelerdeki Çiçekli, 19 Mayıs, Ayvalı, Pınarbaşı, Şenlik, Etlik ve Kızlarpınarı Etaplarında kentsel yenileme/revizyon planları yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 510 Tarih: 07.10.2022: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çaldıran Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 511 Tarih: 08.10.2022:  Belediyemiz tarafından Gençlik Merkezlerimizde verilen eğitici, öğretici seminerlerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 512 Tarih: 09.10.2022:  Belediyemiz tarafından çevre temizliği ve orman yangınlarına dikkat çekmek için yapılan sosyal farkındalık etkinliği var mıdır? Konunun araştırılarak belediye meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 513 Tarih: 10.10.2022:  Belediyemize bağlı KEÇMEK’lerde yaz okulu kapsamında verilen kursların araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 514 Tarih: 11.10.2022:  İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İsimlendirme Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 515 Tarih: 12.10.2022: Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Hesap Tetkik Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 516 Tarih: 13.10.2022:  Belediyemiz birimlerinden UlaşımHizmetleriMüdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 517 Tarih: 14.10.2022: Belediyemiz tarafından düzenlenen yaz okullarında engelli çocuklarımız için ne gibi etkinliklere ev sahipliği yaptığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 518 Tarih: 15.10.2022:  Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 519 Tarih: 16.10.2022: Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren marketlerde hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 520 Tarih: 17.10.2022: Belediyemize bağlı faaliyet gösteren Huzurevinde kalan yaşlılarımızın sosyal ve psikolojik bakımdan ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 521 Tarih: 18.10.2022:  Belediyemiz tarafından “Avrupa Birliği Öğrencileri Harikalar Diyarında” projesi kapsamında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 522 Tarih: 19.10.2022:  İlçemiz Çiçekli Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri  Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 523 Tarih: 20.10.2022:  Belediyemiz tarafından Adnan Menderes Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 524 Tarih: 21.10.2022: Belediyemiz tarafından Bağlum Mahallesine hangi yatırımların yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 525 Tarih: 21.10.2022:  Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 526 Tarih: 21.10.2022: Belediyemizin 2023 Performans Programı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 527 Tarih: 22.10.2022:  Belediyemiz tarafından ilçemizde bulunan göçmen ailelere ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

             İş bu tutanak askıya çıkarıldığına dair müştereken imza altına alınmıştır.

 

               Semra AKDOĞAN                                                             Meral ÖZTÜRK

               Bilgisayar İşletmeni                                                           Yazı İşleri Müdürü