İLAN

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 29.03.2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

Esertepe Mah. 31834 Adadaki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

Esertepe Mahallesi

Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.08.2023 tarih ve 343 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 07.03.2024 tarih ve 284 sayılı kararı