T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /08/2015

Konu : Eylül 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/09/2015 Salı günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

       Mustafa AK

    Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 

1.      Yoklama

2.      Geçen toplantı tutanak özeti

3.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) fıkrası ile 75. Maddesi (c) fıkrası gereğince, imarın 30502 Ada 5 Sayılı Parselinde, Çiçekli Mahallesi İsmail Cambaz Sokak Numara 1 adresindeki mülkiyeti belediyemize ait olan binanın tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      Atapark Mahallesi 31111 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususundaki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5.      Çiçekli Mahallesi 5135 ada 18, 19 ve 28 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6.      Atapark Mahallesi 31105 ada 3 ve 4 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7.      Şehit Kubilay Mahallesi 34366 adanın batısında bulunan park alanında 8x8=64 m2’lik Regülatör yeri konulması hususundaki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8.      Çaldıran Mahallesi 30405 ada 13 parselde bulunan park alanında 8x6=48 m2’lik Regülatör yeri konulması hususundaki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9.      Atapark Mahallesi 31656 adanın güneyinde bulunan park alanında 10x10=100 m2’lik Regülatör yeri konulması hususundaki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Kalaba Mahallesi 31970 ada ile 33842 ada arasından geçmekte olan 10 m’lik taşıt yolunun 15 m olacak şekilde değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 

11.  Hasköy Mahallesi 90720 ada 9 parsel ve 90721 ada 2 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

12.  Yükseltepe Mahallesi 90670 adanın doğusunda yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususundaki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

13.  Kanuni Mahallesi 31171 adanın güneyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususundaki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

14.  Atapark Mahallesi 31055 adanın güneyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususundaki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

15.  Mülkiyeti Belediyemize ait Yayla Mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu 

16.  Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin ve Zabıta Müdürlüğü Yönergesindeki düzeltmeler hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu 

17.  İlçemizde bulunan Amatör Spor Kulüplerine malzeme yardımı yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

18.  İlçemizde bulunan park, bahçe ve yapılaşmaların kent estetiğine uygun olup olmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu 

19.  Belediyemize ait KEDEM kurs merkezlerinin hangi mahallelerde hizmet verdiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

20.  Belediyemiz birimlerinden Etüd Proje Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

21.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

22.  Belediyemiz birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

23.  Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

24.  Belediyemiz tarafından hizmete açılan Engelsiz Park projesinin engelli bireylere sağladığı kolaylıkların araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

25.  Kadınların iş hayatına katılımlarını desteklemek amacıyla hazırlanan 1071 Kadın Girişimci Projesi kapsamında kaç kadının eğitim aldığı ve alınan eğitimler sonucunda kaç adet kadın girişimcinin işletme açtığının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

26.  Belediyemizce düzenlenen 6. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri programlarının halk nezdinde nasıl karşılandığı, istek, öneri ya da şikayetlerin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

27.  Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yemekhanenin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

28.  İlçemizde bulunan Terzi esnaflarının sorunlarının olup, olmadığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

29.  Belediyemizi yurt dışından gelerek ziyaret eden heyetlere, belediyemizin çalışmaları ve faaliyetlerinin, ne şekilde yapıldığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

30.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan K. Subayevleri Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

31.  Tüketici Haklarının korunması ile ilgili Belediyemizin ne gibi çalışmalar yaptığının araştırılması hakkındaki Tüketici Hakları Komisyonu Raporu

32.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Huzur Evinde kalan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza yaz günlerinde piknik ve gezi düzenlenip düzenlenmediğinin araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

33.  Belediyemize bağlı Mevlana Kültür Merkezinde görev yapan personelin ve havuzdan faydalanan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin insan hak ve hürriyetleri açısından incelenerek Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

34.  Önergeler