T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /08/2016

Konu : Eylül 2016 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/09/2016 Perşembe günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti 

3. Mülkiyeti Belediyemize ait Ufuktepe Mahallesi 31184 ada 8 sayılı parselde bulunan gayrimenkulün, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun usul ve esasları doğrultusunda satışının yapılması, trampaya konu yapılması, kamulaştırma amacıyla takas işlemlerine konu yapılabilmesi, parsel üzerine kat karşılığı inşaat yapılmak üzere ihalesinin yapılması, ihale sonrasında da sözleşme veya sözleşmeler imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. Yükseltepe Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanı ile Ovacık Mahallesi imar planı revizyonu arasında ayrılan 20 metrelik caddenin 25 metreye çıkarılmasına yönelik imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5. Şenyuva Mahallesi 32287 ada 4 sayılı parseli kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. 01.09.2016 tarihinden itibaren kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılan binalarda geçerli olmak üzere 750 m2’den daha büyük parsellerde otopark ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. Şehit Kubilay Mahallesi 34367 ada 3 ve 4 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ait ilana yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şefkat Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

9. Belediyemiz tarafından düzenlenen, yaz okulları kapsamında hangi branşlarda kurslar verildiğinin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

10. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan çöp biriktirme alanlarının hangi sıklıkta ilaçlandığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu 

11. Belediyemize bağlı Kedem’lerde yaz okulu kapsamında verilen kursların araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

12. Belediyemiz birimlerinden Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

13. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

14. 15 Temmuz olaylarında Keçiören sınırları içerisinde şehit düşen demokrasi şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması amacıyla park ve tesislere isimlerinin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

15. Belediyemiz birimlerinden Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

16. Belediyemiz birimlerinden Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

17. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla piknik düzenlenip düzenlenmediğinin araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

18. Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunan vatandaşlarımızın hangi konular da istek ve taleplerinin olduğu ve bu taleplerin hangilerinin karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

19. Belediyemiz tarafından düzenlene, Çanakkale Gezileri’nden 2015 yılında kaç vatandaşımızın faydalandığı ve katılımcıların izlenimlerinin nasıl olduğunun araştırılıp incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

20. İlçemizde Telefon Aksesuarı ve satışı yapan esnaflarımızın sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu

21. 2015 yılında, Yurt Dışı Kardeş Belediyemiz olan ülkeler tarafından düzenlenen festivallerin neler olduğunun araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

22. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Aşağı Eğlence Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

23. Belediyemiz tarafından, Huzurevinde kalan yaşlılarımıza, yaz ayı nedeniyle yapılan veya yapılacak olan etkinliklerin araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

24. Belediyemize bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

25. Önergeler