• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

Eylül 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                                     T.C.

                                                                                                  KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı:  55676833-301.03-E.1049                                                                                                                                                     21/08/2019

Konu: Eylül 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                                 İ  L  A  N

          Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.09.2019 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı toplantısını başlatacaktır.

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                     Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1.Geçen toplantı tutanak özeti.

2. İlçemizdeki muhtelif isimsiz parklara, Hacı ŞIVGIN, Ziya AKKUZU ve Hayat Bahçesi isimlerinin verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

3. Şenyuva-Kışlabaşı Mevkiine ait 1/1000 ölçekli imar planına itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

4. Ayvalı Mahallesi 34781 ada 20 sayılı parselde eğitim alanı ile ilgili imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5. 31908 ada 1 parselde bulunan Keçiören Cem Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait olan arsanın Büyükşehir Belediyesine ait olan parkla Cem evi arsası arasında kalan 7 metre yolun Cem Evi arsasına dâhil edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Pınarbaşı Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

7. Belediyemiz bünyesinde açılan yaz okulları kapsamında hangi branşlarda kursların açıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

8. İlgili birimlerimizde çalışan personellerimizin çevre projeleri finansmanı, mevcut uluslararası politikalar veya farklı eğitim konuları üzerine ihtiyaçlarının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

9. Belediyemiz ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ortaklaşa çalışmasıyla Çocuk Danışma Merkezimizde eğitim alan çocuklarımıza tarla, toprak ve tarım ile ilgili bir eğitim programı hazırlanması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

10. İlçemizdeki Çalseki Mahallesinde bulunan köy çeşmesinin onarılması ve 15 Temmuz Şehitleri Fazıl GÜRS ve Necati SAYIN isimlerinin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

11. Ankara Pursaklar İlçesi merkez istikametinde trafik kontrol noktasında görev yaparken şehit olan Polis Memuru Mevlüt METİN isminin Kanuni Mahallesi Bağlum Cad. 878. Sokak üzerinde bulunan isimsiz parka verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

12. Keçiören’de uygun görülecek bir parka Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU isminin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

13. Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

14. Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

15. Belediyemize bağlı Keçiören Eğitime Destek Merkezi KEDEM’lerde 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde kaç kurs merkezinde, kaç branşta, kaç öğrenci hedeflendiği ayrıca kurs merkezlerinin engelli öğrencilerimizin kullanımları için elverişli olup olmadığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu

16. Keçiören’de çocuklarımızın daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yetişmesi için Belediyemizin bünyesinde bulunan sosyal tesislerimizde verilen hizmetlerin daha aktif hale dönüşmesi amacıyla çocuklarımızın belli saatler aralığında ulaşımın Belediyemiz tarafından karşılanacak şekilde bir çalışmanın yapılıp Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu

17. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren AK Masaya vatandaşlarımız tarafından gelen şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

18. 04.01.2019-31.07.2019 tarihleri arasında Belediyemiz ve iştiraklerine personel alımı yapılmış mıdır? Yapılmış ise sayısı ile ilgili Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

19. 04.01.2019-31.07.2019 tarihleri arasında Belediyemiz ve iştiraklerinden kaç kişinin iş akdi fesh edilmiştir? İş akdi fesh edilen personellerin ihbar ve kıdem tazminatı ödenmiş midir? Ödenmemiş ise işten çıkarılış gerekçelerinin neler olduğu ile ilgili Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

  20. Önergeler

21.08.2019