T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   :  55676833-301.03-12831                                                                                                                  25/08/2021

Konu :  Eylül 2021 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2021 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı toplantısını başlatacaktır.

 

        İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                             Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Yazar Emine IŞINSU isminin parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Şehit Yüzbaşı Burak COŞKUN isminin parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Şehit Kubilay Mahallesi Özlem Caddesi 18836 ada 17 sayılı parselde yer alan binanın ikinci katı, Belediye Meclisince Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tahsisi yapılmış olup protokol süresi dolduğundan tahsis süresinin uzatılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Sancaktepe Mahallesi 31572 ada 6 sayılı parselde yer alan 283 m2 Belediyemiz hissesinin Milli Eğitim Bakanlığına 25 yıllığına tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Gölbaşı Ömer Faruk OKTAY Yerleşkesi içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığına bağlı Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü yerleşkesine peyzaj düzenlemesi yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Adıyaman İli Gölbaşı Belören Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. Kızlarpınarı Caddesi ve Çevresine ait 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planına yapılan itirazlar hakkındaki Başkanlık yazısı.
 9. Atapark Mahallesi 31088 ada 7 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 10. Şehit Kubilay Mahallesi 34885/1, 34886/1-2, 34887/1-2, 34888/1-2, 34889/1-2-3-4, 34890/1, 34891/1-2, 34892/1 parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Bağlum Merkez Etap İlave Revizyon imar planlarında Yençok: Serbest olarak belirlenen konut adaları ilgili Kanun gereği Keçiören Belediye Meclisince Yençok: 16 kat olarak belirlenmiş ve onaylanmak için Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince ilgili Meclis Kararı tadilen onaylanarak Yençok: 12 kat olarak belirlenmiştir. Söz konusu alanda Yençok: 16 kat olarak ruhsat almış bina bulunduğundan diğer adalarda da Yençok:16 kat olarak yeniden plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Mülkiyeti Belediyemize ait, Kalaba Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz tarafından yaz spor okullarına kaç adet başvuru olduğunun araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 14. Belediyemize ait yüzme havuzlarında kullanılan suların analizlerinin yapılarak halk sağlığına, normlara ve kriterlere uygun olup olmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 15. Belediyemiz tarafından açılan KEÇMEK kurslarımızda vatandaşlarımıza hangi branşlarda hizmet verileceğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 16. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ormanlık yapabileceğimiz bir alana Marmaris ’deki yangında gönüllü olarak su taşırken hayatını kaybeden Şahin AKDEMİR isminin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 17. Türk Edebiyatının güçlü kalemi, Tarihçi, Romancı, Şair, Yazar, Fikir ve Aksiyon insanı, Türkçülük ve Turancılık davasının bir numaralı sanığı Türk Milliyetçiliğinin mihenk taşı Hüseyin Nihal ATSIZ adının İlçemizde bir tesis veya parka verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz birimlerinden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz birimlerinden Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 20. Kurban Bayramı vesilesiyle kurulan kurban satış alanımızda engelli ve engelli aileleri için sağlanan öncelik ve kolaylıklar nelerdir? Konunun araştırılarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  
 21. İlçemizde yaşayan emekli vatandaşlarımızın, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün hangi olanaklarından faydalandıklarının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                                       
 22. İlçemizde faaliyet gösteren Oyun Salonu Playsation ve İnternet cafe işleten esnaflarına Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 23. İlçemizde ikamet eden, gelir durumu iyi olmadığı Belediyemiz tarafından tespit edilen yaşlılarımıza, Belediyemizin imkanları ölçüsünde sıcak yemek servisi yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 24. Belediyemizin 2021 yılı Eylül ayında kutlanılacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası Programı kapsamında ne tür faaliyetler planlandığının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 25. İlçemiz Çaldıran Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 26. Belediyemiz tarafından Bağlum Sarıbeyler Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 27. Belediyemiz tarafından 0-6 yaş grubu çocuklarımız için 2021 yılı içerisinde devam eden veya planlanan Gündüz Bakımevi (Kreş) çalışmalarının olup olmadığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 28. 2020 yılında kaç vatandaşımız Kadın Konukevimizden hizmet almıştır? Konuklarımızın kaçı çocuklu misafir edilmiştir? Konukevimize yabancı uyruklu başvuru var mıdır? Konunun araştırılarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu

     29.Önergeler