T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03 1276241                                                                                                                                      28/08/2023

Konu: Eylül 2023 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.09.2023 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                          Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. 2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereği, Üye Ali AKYEL’in Encümen Üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçiminin yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. Maddesi gereği, Belediye Meclis Üyemiz Özlem GÜRBÜZ’ün 18.08.2023 tarihinde istifa etmesi nedeni ile Meclis Divan Katipliği sayımızda eksilme olduğundan kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Divan Katipliği seçiminin yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği, Belediye Meclis Üyemiz Özlem GÜRBÜZ’ün 18.08.2023 tarihinde istifa etmesi nedeni ile kalan süreyi tamamlamak üzere İhtisas Komisyonlarımızdan, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonuna üye seçimi yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (b) fıkrası gereğince; Keçiören İlçe Müftülüğü Hidayet Kuran Kursuna 1 adet Projeksiyon Cihazı ve 2 adet Projeksiyon Perdesi hibe verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli ve sağlıklı yürütülebilmesi için Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile; 1 adet TOGG T10X Uzun Menzil siyah renk elektrikli Hizmet Aracı alınması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. Yükseltepe Mahallesi 91590 adanın kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 9. Bağlarbaşı Mahallesi 5241 adanın batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
 10. İncirli Mahallesi, 30970 adanın doğusunda kalan Park alanına trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
 11. Şehit Kubilay Mahallesi 18807 ada da bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Kuşcağız Mahallesi 30893 ada 10 sayılı parsel uygulama imar plan değişikliğihakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Çiçekli Mahallesi 9276 ada 29 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait, Şehit Kubilay Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 15. Okulların kapanması ile birlikte Belediyemize bağlı yaz spor okullarında ne gibi etkinlik ve faaliyetlerin yapılacağının araştırılmasıhakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz tarafından geleneksel hale getirdiğimiz Toplu Sünnet Programı kapsamında 2023 yılında kaç çocuğun sünnet edildiğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 17. Belediyemize bağlı faaliyet gösteren Tepebaşı Kurs Merkezi’nde LGS ve YKS (Lise ve Üniversitelere Giriş) öğrencilerine herhangi bir rehberlik hizmeti verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 18. İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz birimlerinden Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Danışma Merkezinden 2022 yılında kaç vatandaşımızın faydalandığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                                        
 23. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren Dondurma imalatı ve satışı yapan esnaflarımıza hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkârlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 24. Belediyemize bağlı Gönül Köşkü Huzurevinde kalan yaşlılarımıza özel günlerde (Babalar Günü, Anneler Günü, Dini Bayramlar ve Resmi Bayramlar) ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 25. Belediyemiz tarafından Srebrenitsa Soykırımının 28. Yılı nedeniyle herhangi bir program yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 26. İlçemiz Yayla Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 27. Belediyemiz tarafından Esertepe Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 28. Belediyemiz tarafından 2019-2022 yılları arasında Sancaktepe Mahallesinde yapılan yatırım faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 29. Belediyemize bağlı Aile Terapi Merkezimizde ailelerimize ne tür faaliyetler yapıldığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 30. Önergeler