T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1122618                                                                                                                                        29/08/2022

Konu: Eylül 2022 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.09.2022 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı toplantısını başlatacaktır.

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                               Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereği Teftiş Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerdeki gayrimenkullerin, satışının yapılması, trampa yapılması ve kamulaştırma amacıyla takas işlemlerinin yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (b) fıkrası gereğince; Bala Belediyesine Güvenlik Kamera Sistemi malzemesi verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi uyarınca; 2022- 2023 Eğitim Öğretim yılında Belediyemiz bünyesinde hizmet veren KEDEM Tepebaşı Kurs Merkezi eğitim giderleri ücret tarifesinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. maddesine göre, Belediyemiz ile Kastamonu ili İhsangazi Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı
 7. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. maddesine göre, Belediyemiz ile Adıyaman ili Sincik İlçesi İnlice Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı 
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. maddesine göre, Belediyemiz ile Şırnak İli Uludere İlçesi Hilal Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 9. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada Belediyemizin “Geçitkale Merkez Oyun Parkı” projesi hibe almaya hak kazandığından hibe projesinin imzalanması için Belediye Meclisince Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 10. Belediyemiz tarafından Fatih Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme Projesinin yapılması için, İller Bankasından hibe ve kredi desteğinin alınması ve alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılması, taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 11. Ovacık Mahallesi 91821 adanın kuzeyinde kalan park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki Başkanlık yazısı.
 12. Ovacık Mahallesi 91806 adanın güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki Başkanlık yazısı.
 13. Ovacık Mahallesi 91764 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki Başkanlık yazısı.
 14. Sancaktepe Mahallesi 32128 ada 15 parsel uygulama imar plan değişikliğihakkındaki Başkanlık yazısı.
 15. Ayvalı Mahallesi 90059 ada batısındaki park alanına kültürel tesis alanı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 16. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahallelerdeki Çiçekli, 19 Mayıs, Ayvalı, Pınarbaşı, Şenlik, Etlik ve Kızlarpınarı Etaplarında kentsel yenileme/revizyon planları yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 17. Kavacık Subayevleri Mahallesi 6494 ada 25 sayılı parselde İmar Plan Uygulaması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 18. Yükseltepe Mahallesi 91874, 91875, 91876, 91877, 91878, 91879, 91880, 91881, 91882, 91883 ve 90688 sayılı adalar ve bu adalar arasında kalan yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 19. Mülkiyeti Belediyemize ait, Bağlum Karşıyaka Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz tarafından düzenlenen, yaz okulları kapsamında hangi branşlarda kurslar verildiğinin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 21. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan çöp biriktirme alanlarının hangi sıklıkta ilaçlandığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 22. Belediyemize bağlı Kedem’lerde yaz okulu kapsamında verilen kursların araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 23. İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 25. Belediyemiz birimlerinden HuzureviMüdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 26. Belediyemiz bünyesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü altında faaliyet gösteren Ak Masa birimine sosyal yardım ve diğer konularda kaç engelli vatandaşımızın müracaat ettiği ve taleplerin nasıl sonuçlandığı konusunda Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu 
 27. Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılmasıhakkındakiHalklaİlişkilerveSivilToplumKuruluşlarıKomisyonuRaporu                                                                                                                       
 28. İlçemizde yakın zamanda yaşanan sel felaketinde mağdur olan esnafımız var mıdır? Var ise mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 29. İlçemiz sınırları içerisinde sokaklarda yaşayan kimsesiz vatandaşlarımıza Belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetlerin araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 30. Belediyemiz tarafından Srebrenitsa Soykırımının 27. Yılı nedeniyle herhangi bir program yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 31. İlçemiz Kamilocak Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 32. Belediyemiz tarafından 23 Nisan Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 33. Belediyemiz tarafından İlçemizdeki parklarımıza yatırım faaliyeti kapsamında hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 34. İlçemizde yakın zamanda yaşanan sel felaketinde kaç ailenin mağdur olduğu ve mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 35. Önergeler