T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı   : 55676833.105.04-1129066                                                                                                                     12/09/2022

Konu: EYLÜL 2022 Olağan Meclis Karar Özetleri

 

İLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

        Belediye Meclisinin 05-09/09/2022 Olağan Meclis Toplantısında almış olduğu kararlara ait karar özetleri 12/09/2022 tarihinde Belediye ilan tahtasında askıya çıkartılmıştır.

 

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

DÖNEM: 4

BİRLEŞİM: 240, 241, 242, 243, 244

 

K A R A R   Ö Z E T L E R İ

 

          Keçiören Belediye Meclisi 05-09/09/2022 tarihleri arasında Belediye Toplantı Salonunda Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un Başkanlığında yapmış olduğu EYLÜL OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karar 419 Tarih: 05.09.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Memur Boş Kadro Derece Değişikliği” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 420 Tarih: 05.09.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Kadro Değişikliği” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 421 Tarih: 05.09.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “2022 yılı için Ek Ödenek verilmesi” hakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun 08/09/2022 Perşembe günü görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 422 Tarih: 05.09.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Belediye Meclisince 01.10.2013 tarihinde alınan ve halen yürürlükte olan Kabahatler Talimatnamesinin 179. maddesinde değişiklik yapılması” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif CHP Grubunun red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.  

Karar 423 Tarih: 05.09.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “İlçemiz Güçlükaya Mahallesi 91937 ada 1 parselde bulunan Cumhuriyet Kulesi Yapım işinin tamamlanabilmesi ile ilgili İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması için Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki verilmesihakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 424 Tarih: 05.09.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Yönetmeliğinde değişik yapılması” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 425 Tarih: 05.09.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Belediyemize ait Gül Kreş Adası ve Gülücük Kreş Gündüz Bakım Evinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe İçi İşletme bünyesine katılması” hakkındaki teklifi okundu. ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 426 Tarih: 05.09.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Kıbrıs Barış Harekatında adaya barış, huzur ve güven getiren Kıbrıs Gazilerimize verilmek üzere 20 Adet Takım Elbise alınarak, Kardeş Belediyemiz olan Kıbrıs Güzelyurt Belediyesine verilmesi” hakkındaki önerge okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 427 Tarih: 05.09.2022: Üye Fatih ÜNAL, Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Rasim AYDIN, Üye Erdal ORAL ve Üye Ramazan KILIÇ tarafından verilen “Mülkiyeti Belediyemize ait, Çaldıran Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kanun ve Tarifeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 428 Tarih: 05.09.2022: Üye Mehmet AYHAN, Üye Enes SAZAK, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Gençlik Merkezlerimizde verilen eğitici, öğretici seminerlerin araştırılmasıhakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 429 Tarih: 05.09.2022: Üye Birol KARA, Üye Cemal BAŞ, Üye Özlem GÜRBÜZ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Belediyemiz tarafından çevre temizliği ve orman yangınlarına dikkat çekmek için yapılan sosyal farkındalık etkinliği var mıdır? Konunun araştırılarak belediye meclisine bilgi verilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 430 Tarih: 05.09.2022: Üye Derya BALCI, Üye Mustafa ŞEN, Üye Ali GÖKŞİN, Üye Fatma ÇAPCIOĞLU ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemize bağlı KEÇMEK’lerde yaz okulu kapsamında verilen kursların araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 431 Tarih: 05.09.2022: Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Durak KARABULUT, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Hesap Tetkik Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 432 Tarih: 05.09.2022:  Üye Şükrü ÖZEK, Üye Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye İbrahim UYAR ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden UlaşımHizmetleriMüdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 433 Tarih: 05.09.2022:  Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Habib AKBAŞ, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından düzenlenen yaz okullarında engelli çocuklarımız için ne gibi etkinliklere ev sahipliği yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 434 Tarih: 05.09.2022:  Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Hacı Derviş KAPLAN, Üye Habib AKBAŞ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Emir KUŞDEMİR tarafından verilen “Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 435 Tarih: 05.09.2022:  Üye Rasim AYDIN, Üye İlkay ÖZDEN, Üye Ömer Bahadır ATAKAN, Üye Durak KARABULUT ve Üye İbrahim UYAR tarafından verilen “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren marketlerde hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 436 Tarih: 05.09.2022: Üye Ali GÖKŞİN, Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mehmet AYHAN, Üye Erdal ORAL ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemize bağlı faaliyet gösteren Huzurevinde kalan yaşlılarımızın sosyal ve psikolojik bakımdan ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 437 Tarih: 05.09.2022:  Üye Cemal BAŞ, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Belediyemiz tarafından “Avrupa Birliği Öğrencileri Harikalar Diyarında” projesi kapsamında neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 438 Tarih: 05.09.2022 Üye Fatih ÜNAL, Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye Ramazan KILIÇ ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “İlçemiz Çiçekli Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 439 Tarih: 05.09.2022:  Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Enes SAZAK, Üye Şükrü ÖZEK, Üye Özlem GÜRBÜZ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Adnan Menderes Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 440 Tarih: 05.09.2022:  Üye Mustafa ŞEN, Üye Birol KARA, Üye Hasan YAĞIZ, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Bağlum Mahallesine hangi yatırımların yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 441 Tarih: 05.09.2022:  Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Derya BALCI, Üye Fatma ÇAPÇIOĞLU ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından ilçemizde bulunan göçmen ailelere ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 442 Tarih: 05.09.2022:  5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereği Teftiş Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, Belediye Meclisine bilgi sunulmuştur.

Karar 443 Tarih: 05.09.2022: Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerdeki gayrimenkullerin, satışının yapılması, trampa yapılması ve kamulaştırma amacıyla takas işlemlerinin yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif CHP Grubunun red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Karar 444 Tarih: 05.09.2022:  5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (b) fıkrası gereğince; Bala Belediyesine Güvenlik Kamera Sistemi malzemesi verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 445 Tarih: 05.09.2022:  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi uyarınca; 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Belediyemiz bünyesinde hizmet veren KEDEM Tepebaşı Kurs Merkezi eğitim giderleri ücret tarifesinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 446 Tarih: 05.09.2022:  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. maddesine göre, Belediyemiz ile Kastamonu ili İhsangazi Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 447 Tarih: 05.09.2022:  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. maddesine göre, Belediyemiz ile Adıyaman ili Sincik İlçesi İnlice Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 448 Tarih: 05.09.2022:  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. maddesine göre, Belediyemiz ile Şırnak İli Uludere İlçesi Hilal Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 449 Tarih: 05.09.2022:  Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada Belediyemizin “Geçitkale Merkez Oyun Parkı” projesi hibe almaya hak kazandığından hibe projesinin imzalanması için Belediye Meclisince Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 450 Tarih: 05.09.2022:  Belediyemiz tarafından Fatih Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme Projesinin yapılması için, İller Bankasından hibe ve kredi desteğinin alınması ve alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılması, taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 451 Tarih: 05.09.2022:  Ovacık Mahallesi 91821 adanın kuzeyinde kalan park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 452 Tarih: 05.09.2022:  Ovacık Mahallesi 91806 adanın güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 453 Tarih: 05.09.2022:  Ovacık Mahallesi 91764 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasıhakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 454 Tarih: 05.09.2022:  Sancaktepe Mahallesi 32128 ada 15 parsel uygulama imar plan değişikliğihakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 455 Tarih: 05.09.2022:  Ayvalı Mahallesi 90059 ada batısındaki park alanına kültürel tesis alanı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 456 Tarih: 05.09.2022:  İlçemiz sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahallelerdeki Çiçekli, 19 Mayıs, Ayvalı, Pınarbaşı, Şenlik, Etlik ve Kızlarpınarı Etaplarında kentsel yenileme/revizyon planları yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 457 Tarih: 05.09.2022:  Kavacık Subayevleri Mahallesi 6494 ada 25 sayılı parselde İmar Plan Uygulaması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 458 Tarih: 05.09.2022:  Yükseltepe Mahallesi 91874, 91875, 91876, 91877, 91878, 91879, 91880, 91881, 91882, 91883 ve 90688 sayılı adalar ve bu adalar arasında kalan yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 459 Tarih: 06.09.2022:  Mülkiyeti Belediyemize ait, Bağlum Karşıyaka Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 460 Tarih: 06.09.2022:  Belediyemiz tarafından düzenlenen, yaz okulları kapsamında hangi branşlarda kurslar verildiğinin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 461 Tarih: 06.09.2022:  İlçemiz sınırları içerisinde yer alan çöp biriktirme alanlarının hangi sıklıkta ilaçlandığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 462 Tarih: 06.09.2022:  Belediyemize bağlı Kedem’lerde yaz okulu kapsamında verilen kursların araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 463 Tarih: 06.09.2022:  İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İsimlendirme Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 464 Tarih: 06.09.2022: Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi Hesap Tetkik Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Hesap Tetkik Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 465 Tarih: 07.09.2022:  Belediyemiz birimlerinden HuzureviMüdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 466 Tarih: 07.09.2022:  Belediyemiz bünyesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü altında faaliyet gösteren Ak Masa birimine sosyal yardım ve diğer konularda kaç engelli vatandaşımızın müracaat ettiği ve taleplerin nasıl sonuçlandığı konusunda Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 467 Tarih: 07.09.2022:  Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 468 Tarih: 07.09.2022:  İlçemizde yakın zamanda yaşanan sel felaketinde mağdur olan esnafımız var mıdır? Var ise mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 469 Tarih: 08.09.2022:  İlçemiz sınırları içerisinde sokaklarda yaşayan kimsesiz vatandaşlarımıza Belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetlerin araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 470 Tarih: 08.09.2022:  Belediyemiz tarafından Srebrenitsa Soykırımının 27. Yılı nedeniyle herhangi bir program yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 471 Tarih: 08.09.2022:  İlçemiz Kamilocak Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 472 Tarih: 08.09.2022:  Belediyemiz tarafından 23 Nisan Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu okundu.

             Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 473 Tarih: 08.09.2022: 2022 yılı için Ek Ödenek verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 474 Tarih: 09.09.2022:   Belediyemiz tarafından İlçemizdeki parklarımıza yatırım faaliyeti kapsamında hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu okundu.

  Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 475 Tarih: 09.09.2022:   İlçemizde yakın zamanda yaşanan sel felaketinde kaç ailenin mağdur olduğu ve mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu okundu.

  Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Aile Kadın ve Çocuk Hakları Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

İş bu tutanak askıya çıkarıldığına dair müştereken imza altına alınmıştır.

           Semra AKDOĞAN                                                            Meral ÖZTÜRK

            Bilgisayar İşletmeni                                                        Yazı İşleri Müdürü