FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon:  Fen İşleri Müdürlüğü  güvenilir, sağlam hizmet anlayışı ile güçlü ve istikrarlı finansal performans gösteren, tüm uygulamalarda tam anlamıyla mükemmel hizmet vermek amacıyla İlçemizin sosyal yaşamında çok önemli yer tutan üst ve alt yapıların ve elde edilmiş projelerin uygulamasını yapmak, ayrıca diğer kamu kuruluşlarınca yapılması planlanan işlerin takip ve koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.

Yapı, tesis ve onarım işleri kapsamında ihale, şartname ve dosyalarının hazırlanması, ihale sonrası sözleşme şartlarına göre yapı denetiminin yapılması, yapım süresince inşaatların hak edişlerinin hazırlanmasında, yapım bitiminde geçici ve kesin kabullerin yapılmasında ve kesin hesapların tamamlanmasında görevlidir.

Vizyon: Müdürlüğümüz hukuk, hoşgörü, adaletli hizmet etme sorumluluğunu yaşayıp yaşatan insanlık onuruna yaraşır biçimde, yaptığı hizmetlerde toplum sağlığını ön planda tutan görev anlayışındadır.

Fen işleri Müdürlüğü olarak anlayışımız, öncü ve örnek birim olmakla beraber, Keçiörenimizi marka şehirler arasına taşımak, huzur, refah ve yaşanılabilirlik açısından en iyi seviyelere getirmektir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

 1. Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve kanunlar çerçevesinde hazırlanıp, yürürlüğe giren Belediye Meclisimizce de onaylanan yönetmelik hükümlerine göre faaliyetlerini yürütmek,
 2. İlçe sınırları içerisinde imar planları doğrultusunda Belediyemiz sorumluluğunda olan yeni yolları açar, asfalt, tretuvar ve bordür çalışmaları yapmak,
 3. Mevcut yolların asfalt, bordür, tretuvar, tamirat ve bakımlarını, gerekli yerlere de istinat duvarları, merdiven ve korkuluk yapmak,
 4. Kış aylarında karla ve buzla mücadele eder, tuzlama yaparak trafik akışını sağlamak,
 5. Belediyenin imkânları ölçüsünde kamuya ait okul, ibadethane ve muhtarlık binalarının tadilat ve onarımlarını yapmak,
 6. Altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarını AYKOME ile koordineli yürütmek, altyapı kuruluşları ile iş birliği içinde çalışmak ve ilçe sınırları içinde bulunan 15 metrenin altındaki yolların kazı izin ve ruhsatlarını vermek,
 7. İmara aykırı yapı ve gecekonduların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek,
 8. Belediyemize ait alanlarda kapalı pazar yeri, parklar, spor tesisleri, kreş, mahalle konakları vb. yapıları projelendirmek, keşiflerini hazırlamak, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini yapmak,
 9. Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programlarını hazırlamak ve  takip ederek sonuçlandırmak,
 10. Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünde her türlü tedbiri almak.

MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER

Ovacık Hizmet Birimlerimiz

 • Asfalt ve Yol Şube Birimi
 • Yapı Şube Birimi
 • Baş Şoförlük Birimi