• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİMİZ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve kanunlar çerçevesinde hazırlanıp, yürürlüğe giren Belediye Meclisimizce de onaylanan yönetmelik hükümlerine göre faaliyetlerini yürütür.

İlçe sınırları içerisinde imar planları doğrultusunda Belediyemiz sorumluluğunda olan yeni yolları açar, asfalt, tretuvar ve bordür çalışmaları yapar.

Mevcut yolların asfalt, bordür, tretuvar, tamirat ve bakımlarını, gerekli yerlere de istinat duvarları, merdiven ve korkuluk yapar.

Kış aylarında karla ve buzla mücadele eder, tuzlama yaparak trafik akışını sağlar.

Belediyenin imkanları ölçüsünde kamuya ait okul, ibadethane ve muhtarlık binalarının tadilat ve onarımlarını yapar.

Altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarını AYKOME ile koordineli yürütür, altyapı kuruluşları ile iş birliği içinde çalışır.

İmara aykırı yapı ve gecekonduların yıkım işlemlerini gerçekleştirir.

Belediyemize ait alanlarda kapalı Pazar yeri, parklar, spor tesisleri, kreş, mahalle konakları vb. yapıları projelendirir, keşiflerini hazırlar, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini yapar.

Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programlarını hazırlar, takip ederek sonuçlandırır.

Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünde her türlü tedbiri alır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER

- Gecekondu Birimi

- AYKOME

- Asfalt ve Yol Şube Müdürlüğü

- Yapı Şube

- Fen İşleri Baş şoförlük