GAYRISIHHİ İŞ YERLERİNDEN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

1. Başvuru / Beyan Formu (Form için tıklayınız.)

2. Maliye Vergi Levhası veya Maliye Yoklama Fişi

3. Kira Sözleşmesi (ASlı ve Fotokopisi)

4. İş Yerine Ait Tapu Fotokopisi

5. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Raporu) + Metrekare Cetveli (Belediyemis İmar Müdürlüğü`nden alınır.)

6. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü`nden alınacak belgeler;

     a. Çevre Temizlik Vergisi Borcu Yoktur Yazısı

     b. Adres, sokak ise İlan ve Reklam Kayıt Belgesi

7. Yarım Kapaklı Karton Dosya

8. İtfaiye Raporu (Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı`ndan alınır.) (Adres için tıklayınız.)

9. Şahıslardan (İlk sekiz maddeye ilave olarak.)

     a. Esnaf Sicil Belgesi ile Oda Kayıt Belgesi veya Ticaret Odası Kaydı (Aslı ve Fotokopisi.)

     b. 2 Adet Fotoğraf

     c. Ustalık belgesi (Gıda üreten iş yerleri için)

10. Şirketlerden (İlk sekiz maddeye ilave olarak.)

     a. Ticaret Sicil Gazetesi

     b. İmza Sirküleri

     c. Oda Kayıt Belgesi (Aslı ve Fotokopisi,Faaliyet gösterdiği ilin Ticaret Oda kaydı)

     d. Şube açıyorsa; Şube Gazetesi veya Yönetim Kurulu Kararı

     e. Ustalık belgesi (Berber, Kuaför, Ayaykkabı Tamircisi, Çiçekçi, Kasap, Terzi, Kebapçı, Pide Salonu, Fotoğrafçı, Kırtasiye vb.)

11. Devir ise Devir Senedi ve Ruhsat Aslı

12. İş Yeri Mesken ise Kat Maliklerinden Oy Birliği ile Muvaffakatname (Karar Defteri Aslı ile)

 

Otomobil ve Halı Yıkama Tesislerinden; (Yukarıda istenilen belgelere ek olarak)

     a. Deşarj Raporu (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü`nden alınır.)

     b. İş Yerine Ait Vaziyet Planı (Başvuru sahibi tarafından çizilen kaba taslak iş yeri adres krokisi)

     c. Karayolu Trafik Güvenlik Yazısı (EGO Genel Müdürlüğü`nden alınır.)

     d. Kat MAliklerinden Oy Birliği ile Alınan Muvaffakatname (Yönetim Kurulu Karar Defteri Aslı ve Fotokopisi)