T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /05/2016

Konu : Haziran 2016 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/06/2016 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Haziran ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                             Nihat ÖZÇELİK

                                                                                                                                        Belediye Başkan Vekili

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti 
 3. Mülkiyeti Belediyemize ait 5 adet gayrimenkulün, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun usul ve esasları doğrultusunda satışının yapılması, trampaya konu yapılması, kamulaştırma amacıyla takas işlemlerine konu yapılabilmesi, parsel üzerine kat karşılığı inşaat yapılmak üzere ihalesinin yapılması, ihale sonrasında da sözleşme veya sözleşmeler imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı. 
 4. Basınevleri Mahallesi 6771 ada 32 sayılı parselin kuzeyinde bulunan park alanının bir kısmının camii alanı olarak ayrılması yönünde imar planı tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Şehit Kubilay Mahallesi 30137 ada 7 ve 8 sayılı parselleri kapsayan imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Subayevleri Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu 
 7. Belediyemize ait spor tesislerimizden olimpiyatlarımıza katılacak olan gençlerimize hangi alanlarda eğitim verildiğinin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
 8. İlçemizde bulunan parklarımızdaki oyuncakların temizliğinin hangi sıklıkta yapıldığının araştırılması” hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 9. İlçemizde Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı gibi sınavlara hazırlanan öğrencilere belediyemiz tarafından hazırlık kursu verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu 
 10. Belediyemiz birimlerinden Özel Kalem Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu  
 11. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu  
 12. Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.03.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz birimlerinden Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.03.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 14. Belediyemize bağlı tesislerimizde engelli girişinin olup olmadığının araştırıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunan vatandaşlarımızın hangi konular da istek ve taleplerinin olduğu ve bu taleplerin hangilerinin karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü’ne bağlı Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro salonunda ne tür sosyal faaliyetlerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 17. İlçemizde Tuhafiyecilik yapan esnaflarımızın sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Eurodesk Temas Noktasının faaliyetlerinin araştırılıp Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu 
 19. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 23 Nisan Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu  
 20. İlçemizde yaşayan emekli vatandaşlarımızın, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün hangi olanaklarından faydalandıklarının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 21. Belediyemize bağlı faaliyet gösteren TOGEM’de 2015 yılı içerisinde yapılan gıda yardımlarından kaç ailenin faydalandığının araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu 
 22. Önergeler