• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

Haziran 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                               T.C.

                                                                                       KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                   Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı:  55676833-301.03-E.627                                                                                                                                     29/05/2019

Konu: Haziran 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                          İ  L  A  N

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 10.06.2019 Pazartesi günü saat 16.00`da Belediye Meclis Salonunda Haziran ayı toplantısını başlatacaktır.

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                   Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1. Geçen toplantı tutanak özeti

2. Yükseltepe Mahallesinin yol genişlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı

3. Bağlum-Karşıyaka Mahallesi 91434 ada 2 ve 3 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı

4. İlçemiz Güçlükaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İstinye Pazarı, Kızlarpınarı caddesi üzerindedir. Ticari olarak ilçemizde fayda sağlamaktadır. Fakat bu işyerinin düzenli bir otopark yerinin olmamasından dolayı, araçlarıyla buraya gelen vatandaşlarımız haklı olarak park sorunu yaşayıp ekteki fotoğraflarda da görüldüğü gibi araçlarını cadde üzerine park edip sadece bir sıra değil ikinci sırayı da işgal edip trafiği sıkıntıya sokmaktadırlar. Ayrıca diğer ilçelerden de vatandaşlarımızı servis araçlarıyla getirmektedirler. Gelen servis araçları da Akkaya sokağımıza park edip, fotoğraflarda da görüldüğü gibi bu sokağı tamamen trafiğe kapatıyorlar. Bu durumda Keçiören’li vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmaktadır. Bu durumun araştırılıp bir düzene sokulması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5. 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Belediye Meclisimizde karara bağlanarak Büyükşehir Belediyesine gönderilen kararlardan kaç tanesinin Belediyemize red veya iade edilerek gönderildiğinin araştırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine istinaden; Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2019 yılında uygulanacak ücret tarifeleri hakkındaki 03.12.2018 tarih ve 518 sayılı Meclis Kararının; Yazı İşleri Müdürlüğü, Evlendirme Birimi tarafından uygulanan Nikâh Ücretleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından uygulanan Mahalle Konakları Kira Bedellerinde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çiçekli Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

8. 2018 yılında Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü’nün, hangi alanlarda gençlere ulaştığı ve uyuşturucu ile mücadele konusunda neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

9. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Hayvan Barınağımızın yetersiz olması ve sokak hayvanlarımızın daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından ve Keçiören’li halkımızın şikâyet ve talepleri doğrultusunda hayvan barınağımızın daha büyük kapsamda ve yeterli düzeyde yapılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

10. Çevre alanında ülkemizin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler politika belgesi olan “Paris İklim Anlaşması” ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin, Belediyemiz stratejik planına derç edilmesi hususunda yapılan hazırlıkların araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

11. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının coşkulu bir şekilde kutlanması için ilçemizi bayraklarımızla süsleyerek fener alayları ve folklor gösterileriyle etkinliklerin yapılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

12. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren KEÇMEK’lerin sayısının tespit edilmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

13. Şehit Polis Memuru Murat ELLİK’in İlçemizde Atapark Mahallesi doğumlu olduğu için Atapark da bulunan herhangi bir isimsiz parka isminin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

14. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

15. Belediyemiz birimlerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2019-31.03.2019 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

16. Belediyemizin 02.05.2019 tarihi itibari ile şirketler dâhil olmak üzere Sayın Belediye Başkanı Turgut ALTINOK’a ne kadar borç miktarının bırakıldığının ve Belediye kasasında ne kadar para ile devir alındığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

17. Keçiören Belediyesi’nin yapmış olduğu Kanuni Mahallesinde bulunan 4 sokağımıza yapılan beton asfaltın Belediyemize ne kadara mal olduğunun ve normal yapılan asfalta göre Belediyemize bir tasarruf sağlanıp sağlanmadığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

18. Belediyemiz birimlerinden Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

19. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren KEÇMEK kurslarında 2018 yılında engelli vatandaşlarımızdan kaç kişinin faydalandığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu

20. Belediyemize bağlı Yunus Emre Kültür Merkezinde vatandaşlara verilen hizmetlerin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

21. Önergeler

29.05.2019