T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   :  55676833-301.03- 750                                                                                                                                     25/05/2021

Konu :  Haziran 2021 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.06.2021 Salı günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Haziran ayı toplantısını başlatacaktır.

 

        İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                  Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                  Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Köşk, 23 Nisan, Güzelyurt, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe ve Bağlarbaşı Mahallelerine Ait Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 3. Bağlum 2. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 4. Kösrelik Göleti ve çevresine uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Kuşcağız Mahallesi 90828 ada 1 parsel, 90829 ada 2, 4, 5 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Gümüşdere Mahallesi 91042 ada 1 parsel hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Bağlum Karşıyaka Mahallesi 1848 adanın kuzeyinde bulunan park alanına ait imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. İlçemizde daha önce yaşayan planlara göre işlemleri başlatılmış çapını almış tevhidi yaptırılmış ada parsellerdeki eski planla işlemlerin devam ettirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait, Pınarbaşı Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 10. Belediyemiz tarafından 2021 yılında faaliyete girecek olan yeni spor tesisleri ile ilgili Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 11. Belediyemiz tarafından İlçemizde elektronik atık toplama kapsamında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz tarafından İlçemizde yaşayan Otizmli çocukların eğitimine destek verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 13. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.01.2021-31.03.2021 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz tarafından cenaze yakınlarına ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 17. Belediyemize bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Danışma Merkezine vatandaşlarımız tarafından gelen istek ve şikâyetlerin neler olduğunu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz tarafından Ramazan ayında, merdiven altı üretimleri engellemek amacıyla ne gibi işlemler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 19. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası olması münasebetiyle Belediyemiz tarafından ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 20. Belediyemizce misafir edilen yabancı misyon şefleri ve yabancı heyetlerin ağırlanmasında Belediyemizin protokol kapasitesini geliştirmek üzere ne tür çalışmalar yapıldığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu  
 21. İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 22. Belediyemiz tarafından Şenlik Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 23. Belediyemiz tarafından, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan yatırımlarda Güneş Enerjisi Sistemlerinin planlanıp planlanmadığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 24. İlçemiz sınırlarında Kadın Konuk Evinde kalan kadınlara Belediyemiz tarafından ücretsiz hukuki destek sağlanıp sağlanmadığı konusunda Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 25. Önergeler