T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1080529                                                                                                                                   25/05/2022

Konu: Haziran 2022 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

          Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.06.2022 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Haziran ayı toplantısını başlatacaktır.

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                          Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Güçlükaya Mahallesi Fatih Caddesi Çağla Sokak No:2 adresinde ve imarın 4311 ada 15 sayılı parselinde yer alan binanın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) fıkrası ile yine aynı Kanunun 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince 5 (beş) yıl süre ile bedelli olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Uyanış Mahallesi 34780 ada kuzeyinde bulunan park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Bağlum Mahallesi 1957 ada 6 sayılı parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Ovacık Mahallesi 91811 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Ayvalı Mahallesi 90059 ada batısındaki park alanına kültürel tesis alanı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Kırsal Yerleşik alan tespitine yapılan itirazlarhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait, Şenyuva Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 9. Belediyemiz tarafından, İlçemizde ikamet eden gençlerimize yönelik yapılan konferans ve seminerlerin araştırılmasıhakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 10. Belediyemiz tarafından 14 Mart Tıp Bayramı haftasında Sağlık çalışanlarına yapılan etkinliklerin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 11. Belediyemizde stajyer olarak görev yapan öğrencilerimize herhangi bir eğitim seminerinin verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 12. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 15. 02 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Belediyemiz tarafından ne gibi faaliyetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  
 16. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kalaba Spor Tesislerimize vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                         
 17. Belediyemiz tarafından İlçemizdeki esnaflarımıza Ramazan ayında hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 18. 18–24 Mart Yaşlılar Haftası olması münasebetiyle Belediyemiz tarafından ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 19. Belediyemiz tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerine yabancı temsilcilerin katılıp katılmadıklarının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 20. İlçemiz Kamilocak Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 21. Belediyemiz tarafından Osmangazi Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz tarafından İlçemizdeki gençler ve çocuklar için hangi projelerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 23. Anneler günü kapsamında Belediyemizce ne gibi etkinlikler yapılacağının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 24. Önergeler