T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03- 1239921                                                                                                                      26/05/2023

Konu: Haziran 2023 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.06.2023 Perşembe günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Haziran ayı toplantısını başlatacaktır.

         İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                          Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (b) fıkrası gereğince; İlçemizde bulunan kurumlara malzeme verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı
 3. Prof. Dr. Aziz SANCAR isminin, İlçemizde bulunan isimsiz parka veya tesise verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Belediyemiz ile Özbekistan Cumhuriyeti Kuvasoy Şehri Belediyesi ile kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Bağlum 3. Etap imar planı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Hisar Mahallesi 4051 ada 44, 45 ve 46 parsellere ait imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait, Ovacık Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 8. Belediyemiz tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümünde gençlerimize yapılan etkinliklerin araştırılmasıhakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 9. Belediyemiz tarafından, bahar aylarının gelmesi münasebetiyle çevre temizliği konusunda hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 10. Belediyemiz tarafından ilçemizde bulunan Halk Eğitim Merkezlerine yapılan hizmetlerin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 11. İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.01.2023-31.03.2023 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz birimlerinden Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz tarafından 2023 yılı için engelli vatandaşlarımıza hangi etkinliklerin planlandığının  araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                                             
 16. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında esnaflarımıza hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu 
 17. Belediyemizce 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel Gönül Köşkünde yaşayan kadınlarımıza ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 18. Ülkemizde 6 Şubatta yaşanan deprem felaketinde deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yurt dışındaki ülkelerden Belediyemize gönderilen herhangi bir yardım yapılıp yapılmadığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 19. İlçemiz Ufuktepe Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 20. Belediyemiz tarafından Çaldıran Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılında yapılan yatırımların neler olduğunun araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz tarafından Keçmek kurslarımızda depremzede kadınlarımız için ne gibi faaliyetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 23. Önergeler