T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 55676833.105.04-1087090                                                                                                                                     07/06/2022

Konu: HAZİRAN 2022 Olağan Meclis Karar Özetleri

 

İLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

Belediye Meclisinin 01-06/06/2022 Olağan Meclis Toplantısında almış olduğu kararlara ait karar özetleri 07/06/2022 tarihinde Belediye ilan tahtasında askıya çıkartılmıştır.

 

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

DÖNEM: 4

BİRLEŞİM: 225, 226, 227, 228, 229

K A R A R   Ö Z E T L E R İ

            Keçiören Belediye Meclisi 01-06/06/2022 tarihleri arasında Belediye Toplantı Salonunda Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un Başkanlığında yapmış olduğu HAZİRAN OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karar 283 Tarih: 01.06.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Belediyemiz ile Kastamonu ili Seydiler Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 284 Tarih: 01.06.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Güçlükaya Mahallesi 91937 ada 1 parsel de 57.294.00 m² mülkiyeti Belediyemize ait olan Cumhuriyet Kulesi ve Tesislerimize KÖK (Kesici Ölçü Kabini) Kabini konulması için 25 m²`lik kabin alanı ve 349.76 m² alanda dağıtım merkezi ve enerji kablo geçişi, irtifak hakkı tesisi ve kiraya verilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi (d) bendine göre, Kıymet Taktir Komisyonunca belirlenen aylık kira bedeli üzerinden 25 (yirmibeş) yıllığına bedelli olarak, TEDAŞ adına kiraya verilmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 285 Tarih: 01.06.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Ankara İli Çamlıdere İlçe Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak 1 adet araç tahsis edilmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 286 Tarih: 01.06.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Bağlum Karşıyaka Mahallesi 2606 ada 10,11,13 parseller ile 2607 ada kuzeyindeki park alanında uygulama imar planı değişikliği” hakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 287 Tarih: 01.06.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Köşk, 23 Nisan, Güzelyurt, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe ve Bağlarbaşı Mahallelerine Ait Uygulama İmar Planı yapılması hakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 288 Tarih: 01.06.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Çiçekli Mahallesi 5036 ada 93 parselde imar planı yapılması hakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 289 Tarih: 01.06.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Belediyemize uzun yıllar Mali Hizmetler Müdürü olarak hizmet veren, çalışkan, dürüst, azimli ve vatansever değerli çalışma arkadaşımız Yusuf KURTBEYOĞLU 25.05.2022 tarihinde vefat etmiş olup, İlçemizde bulunan parka veya Belediyemize ait tesislerden birine isminin verilmesi” hakkındaki önergesi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Önerge üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edildi.

Karar 290 Tarih: 01.06.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih BOZKURT isminin İlçemizde bulunan parka veya Belediyemize ait tesislerden birine isminin verilmesi” hakkındaki önergesi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Önerge üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edildi.

            Karar 291 Tarih: 01.06.2022: Üye Fatih ÜNAL, Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Rasim AYDIN, Üye Erdal ORAL ve Üye Ramazan KILIÇ tarafından verilen “Mülkiyeti Belediyemize ait, Yakacık Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kanun ve Tarifeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 292 Tarih: 01.06.2022: Üye Mehmet AYHAN, Üye Enes SAZAK, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılmasıhakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 293 Tarih: 01.06.2022: Üye Birol KARA, Üye Cemal BAŞ, Üye Özlem GÜRBÜZ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Belediyemize ait atık yönetim planı bulunmakta mıdır? Atık yönetim planı var ise bunların neler olduğunun araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 294 Tarih: 01.06.2022: Üye Derya BALCI, Üye Mustafa ŞEN, Üye Ali GÖKŞİN, Üye Fatma ÇAPCIOĞLU ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemize bağlı Çocuk Eğitim Merkezinde ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 295 Tarih: 01.06.2022: Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Durak KARABULUT, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Hesap Tetkik Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 296 Tarih: 01.06.2022: Üye Şükrü ÖZEK, Üye Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye İbrahim UYAR ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 297 Tarih: 01.06.2022: Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Habib AKBAŞ, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “Belediyemize bağlı bulunan ve vatandaşlarımızın yüksek memnuniyeti olan parklarımızdan faydalanmak ve dinlenmek tüm yaş ve kesimlerin kullanımlarına açık olduğu muhakkaktır. Engelli vatandaşlarımızla ilgili daha erişebilir olması memnuniyeti artırması ve diğer Belediyelere de örnek teşkil etmesi bakımından bazı parklarımızdaki giriş ve kamelyaların engeli vatandaşlarımızın kullanımına daha elverişli hale getirilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 298 Tarih: 01.06.2022: Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Hacı Derviş KAPLAN, Üye Habib AKBAŞ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Emir KUŞDEMİR tarafından verilen “Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 299 Tarih: 01.06.2022: Üye Rasim AYDIN, Üye İlkay ÖZDEN, Üye Ömer Bahadır ATAKAN, Üye Durak KARABULUT ve Üye İbrahim UYAR tarafından verilen “İlçemizde faaliyet gösteren Kadın esnaflarımızın sayısının tespit edilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 300 Tarih: 01.06.2022: Üye Ali GÖKŞİN, Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mehmet AYHAN, Üye Erdal ORAL ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Ramazan Bayramında Huzurevindeki yaşlılarımıza ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 301 Tarih: 01.06.2022: Üye Cemal BAŞ, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Belediyemizce açılışı yapılan Manas Heykelinin turizm kapasitesinin anlaşılması ve analizi amacıyla, bugüne kadar heykele resmi ziyaret düzenleyen yabancı heyetlerin tespitinin yapılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 302 Tarih: 01.06.2022: Üye Fatih ÜNAL, Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye Ramazan KILIÇ ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “İlçemiz Kanuni Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 303 Tarih: 01.06.2022: Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Enes SAZAK, Üye Şükrü ÖZEK, Üye Özlem GÜRBÜZ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Kuşcağız Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 304 Tarih: 01.06.2022: Üye Mustafa ŞEN, Üye Birol KARA, Üye Hasan YAĞIZ, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza eğitim faaliyeti kapsamında hangi projelerin yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 305 Tarih: 01.06.2022: Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Derya BALCI, Üye Fatma ÇAPÇIOĞLU ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “Hafıza, odaklanma ve birçok yeteneğindeki gelişmesine yardımcı olan ve 20 Temmuz haftasında Dünya Satranç Günü kutlanması dolayısıyla Keçiören’li çocuklarımızın satranca olan ilgi ve alakasını arttırmak amacıyla satranca dair program veya etkinlik hazırlanması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 306 Tarih: 01.06.2022: Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Güçlükaya Mahallesi Fatih Caddesi Çağla Sokak No:2 adresinde ve imarın 4311 ada 15 sayılı parselinde yer alan binanın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) fıkrası ile yine aynı Kanunun 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince 5 (beş) yıl süre ile bedelli olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 307 Tarih: 01.06.2022: Uyanış Mahallesi 34780 ada kuzeyinde bulunan park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 308 Tarih: 01.06.2022: Bağlum Mahallesi 1957 ada 6 sayılı parselde imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 309 Tarih: 01.06.2022:  Ovacık Mahallesi 91811 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 310 Tarih: 01.06.2022: Ayvalı Mahallesi 90059 ada batısındaki park alanına kültürel tesis alanı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 311 Tarih: 01.06.2022: Kırsal Yerleşik alan tespitine yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 312 Tarih: 01.06.2022: Mülkiyeti Belediyemize ait, Şenyuva Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 313 Tarih: 02.06.2022: Belediyemiz tarafından, İlçemizde ikamet eden gençlerimize yönelik yapılan konferans ve seminerlerin araştırılmasıhakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 314 Tarih: 02.06.2022: Belediyemiz tarafından 14 Mart Tıp Bayramı haftasında Sağlık çalışanlarına yapılan etkinliklerin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 315 Tarih: 02.06.2022: Belediyemizde stajyer olarak görev yapan öğrencilerimize herhangi bir eğitim seminerinin verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 316 Tarih: 02.06.2022: İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İsimlendirme Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 317 Tarih: 02.06.2022: Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Hesap Tetkik Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 318 Tarih: 03.06.2022: Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 319 Tarih: 03.06.2022: 02 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Belediyemiz tarafından ne gibi faaliyetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 320 Tarih: 03.06.2022: Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kalaba Spor Tesislerimize vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 321 Tarih: 03.06.2022: Belediyemiz tarafından İlçemizdeki esnaflarımıza Ramazan ayında hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 322 Tarih: 03.06.2022: 18–24 Mart Yaşlılar Haftası olması münasebetiyle Belediyemiz tarafından ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 323 Tarih: 04.06.2022: Belediyemiz tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerine yabancı temsilcilerin katılıp katılmadıklarının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 324 Tarih: 04.06.2022: İlçemiz Kamilocak Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 325 Tarih: 04.06.2022: Belediyemiz tarafından Osmangazi Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 326 Tarih: 06.06.2022: Belediyemiz tarafından İlçemizdeki gençler ve çocuklar için hangi projelerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 327 Tarih: 06.06.2022: Anneler günü kapsamında Belediyemizce ne gibi etkinlikler yapılacağının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

          İş bu tutanak askıya çıkarıldığına dair müştereken imza altına alınmıştır.

 

                    Semra AKDOĞAN                                                          Meral ÖZTÜRK

                    Bilgisayar İşletmeni                                                       Yazı İşleri Müdürü