İLAN

 

          Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 12.01.2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

Hisar Mahallesi 4051 Ada 44, 45 ve 46 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hk

Bağlum/Hisar

 

Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.06.2023 tarih ve 249 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2023 tarih ve 1596 sayılı kararı

 

Ayrıntılı Görüntülemek İçin Tıklayın.