HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon: Belediyemizin tüm birimlerinde tesis edilen eylem ve işlemin mevzuata, hukukun genel ilkelerine, evrensel normlara uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlayarak hukuki uyuşmazlıklarda kurumun en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak, eşitliğe ve adalete uygun olarak personele ve ilçe halkına hukuki destek verilmesine ilişkin katkı sağlamak.

Vizyon: Belediyemizin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemlerin mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, hukukun genel ilkeleri ile evrensel normlara uygun olarak yürütülmesini sağlayarak belediyecilikte örnek ve öncü olmak.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

1- Tarafımızca açılan ya da aleyhimize açılacak adli ve idari yargı dava dosyalarının takibini yapmak,

3- Kamu alacağı niteliği dışındaki alacak ve borçlardan kaynaklanan icra dosyalarının takibinin yapmak,

4-Belediyemiz banka hesapları, gayrimenkulleri, araçları üzerindeki hacizleri kaldırmak,

5- İhtiyaç duyulduğu takdirde belediye başkanına, belediye encümenine ve birim müdürlüklerine hukuki görüş bildirilmesi, gerekli görülmesi halinde hukuki destek sağlanarak, belediye hizmetlerinin hızlandırılmasına katkı sağlanmak,

6- Adli makamlara intikal etmiş olan davaların ya da takiplerin karşı taraf asil ya da vekilleri ile görüşülerek uzlaşma sağlanması, sulh olma yoluna gitme konusunda girişimlerde bulunmak,

7- Adli makamlara intikal etmeyen ve yasalardan kaynaklanan nedenlerle diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile belediye başkanlığı adına görüşmelere katılmak,

8- Personele ve ilçe halkına hukuki destek verilmesine ilişkin katkı sağlamak.

Müdürlüğümüze bağlı birim ve birim sorumlusu bulunmamaktadır.