İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 18.01.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  1957 Ada 6 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkında   Bağlum-Karakaya Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.06.2022 tarih ve 308 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 13.12.2022 tarih ve 2325 sayılı kararı