İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 10.05.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  30750 adanın doğusunda "Trafo Yeri" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine   Yayla Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.02.2022 tarih ve 89 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 12.04.2022 tarih ve 701 sayılı kararı