İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 13.09.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Şehit Kubilay Mahallesi, 32896 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayılı parsellere Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği   Şehit Kubilay Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.04.2021 tarih ve 206 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 08.07.2021 tarih ve 1311 sayılı kararı  

 

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.