İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 07.06.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  32955 ada 1 sayılı parselde yer alan 5×8 m²’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Uyanış Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.03. 2022 tarih ve 148 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 16.05.2021 tarih ve 1028 sayılı kararı