İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 11.11.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Sancaktepe Mahallesi, 90699 Ada ile 90700 Ada Arasında Kalan Park Alanında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Sancaktepe Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.09. 2021 tarih ve 483 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.10.2021 tarih ve 1998 sayılı kararı  

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.