İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  90748 ada 3 Parselde Teknik Altyapı Alanı Ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Emrah  Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 06.05.2022 tarih ve 262 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 13.12.2022 tarih ve 2261 sayılı kararı  

 

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.