İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  90748 ada 3 Parselde Teknik Altyapı Alanı Ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Emrah  Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 06.05.2022 tarih ve 262 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 13.12.2022 tarih ve 2261 sayılı kararı  

 

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.

 

ASKI İLAN SONUCU

Keçiören İlçesi, Bağlum Emrah Mahallesi 90748 ada 3 parselde bulunan Teknik Altyapı Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Keçiören Belediye Meclisi`nin 06.05.2022 tarih ve 262 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 13.12.2022 tarih ve 2261 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2023 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PİN:06351679)

Bilgi ve gereğini arz ederim.