İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Sancaktepe Mahallesi, 91851 adanın güneyinde yer alan Park Alanı’ndan 7 Metrelik Yol ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı   Sancaktepe Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi’nin 06.05.2022 tarih ve 263 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2022 tarih ve 2293 sayılı kararı  

 

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.