İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 09.01.2023 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Kentsel Yerleşik Alanda Uygulama İmar Planı   Muhtelif Mahalleler   Keçiören Belediye Meclisi`nin 06.10.2022 tarih ve 509 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 13.12.2022 tarih ve 2324 sayılı kararı  

 

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.