İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 11.11.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Keçiören İlçesi, Kuşcağız ve Pınarbaşı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazlarına Yönelik Plan ve Plan Notu Değişikliği   Kuşcağız ve Pınarbaşı Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.08. 2021 tarih ve 413 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.09.2021 tarih ve 1745 sayılı kararı  


 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.