• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİMİZ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa tabi personelin özlük hakları ile ilgili maaş, terfi, intibak, izin, disiplin cezaları, atama ve nakil işlerini yürütür.

Belediyemizin ihtiyacına göre norm kadro esasları dâhilinde kadro ihdas ve iptallerini hazırlayarak teklifi belediye meclisine sunar ve sonucunu uygular.

Memur personelin talebi halinde pasaport belgesini düzenleme işlemlerini yapar ve ilgili kuruma sevk eder.

5393 sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince her yıl Ocak ayı içerisinde Belediyemizde istihdam edilecek tam zamanlı personel için Meclis kararı alır ve sözleşmelerini yeniler.

Her üç ayda bir idari personelin ve kadroların istatistiklerini Kaymakamlığa bildirir.

İşçi personelimizin kıdemli işçilik priminin işe girdikleri tarih ve aylara göre (5 – 10 – 15 – 20 ve 25 yıllık çalışma süreleri ile) ilgili kıdemli işçilik teşvik birimlerini takip eder ve yazışmalarını yapar.

Belediye personelinin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak, daha ileriki görevlere hazırlamak ve hizmete ilgisini en yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini belirler. Yıllık çalışma planları yapar ve uygular.

3308 sayılı kanun gereğince Belediyemizde mesleki eğitim yapacak meslek lisesi stajer öğrencilerin müracaatlarını alarak, staj yapması uygun görülen öğrencilerin sözleşmelerini yapar, eğitim – öğretim döneminde haftada 3 gün çalışmalarını sağlar.

Üniversite öğrencilerinin yaz dönemi stajları ile ilgili staj işlemlerini yapar, staj dosyalarını düzenleyerek, staj sicil fişlerinin okuluna gönderilmesini temin eder.

Personel mevzuatındaki değişimleri ve yeni uygulamaları izler, çeşitli mevzuat kitapları, araç - gereçler, mekân ve eğitici temini gerçekleştirir.