T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /10/2015

Konu : Kasım 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/11/2015 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1.      Yoklama

2.      Geçen toplantı tutanak özeti

3.      Bademlik Mahallesi 31343 ada 7 sayılı parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

4.      Ovacık-Haçil mevkiinde bulunan 91615 ada 4 sayılı parselin “Akaryakıt ve LPG” istasyonu olarak belirlenmesi yönünde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5.      Yayla Mahallesi 30756 ada 2 sayılı parselde bulunan cami alanında 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6.      Karargahtepe Mahallesi 6772 ada 16 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7.      Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin ve Zabıta Müdürlüğü Yönergesindeki düzeltmeler hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

8.      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tepebaşı mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

9.      Belediyemiz tarafından, İlçemizde yaşayan gençlerimiz için okullarımızda hangi sosyal faaliyetlerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

10.  Belediyemiz tarafından sokak hayvanlarına uygulanan veterinerlik hizmetlerinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

 

11.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Eğitim Merkezlerinde verilen seminerlerin konularının araştırılıp Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu 

12.  Belediyemiz birimlerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

13.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

14.  Belediyemiz birimlerinden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01.01.2015-31.08.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

15.  Belediyemiz birimlerinden Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 01.01.2015-31.08.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

16.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bağlı Engelli Birimi tarafından ilçemizdeki engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına katılımını sağlamak için ne gibi faaliyetler düzenlediğinin araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

17.  İlçemizde bulunan Kadın Sığınma Evinde kalan kadınlarımızın meslek edindirme kurslarına katılıp katılmadıklarının araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

18.  Belediyemiz Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Ak Masa birimine gelen şikayetlerin hangi konularda olduğunun araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

19.  Belediyemizce İlçemizde bulunan Osmangazi Sosyal Yaşam Tesislerinde verilen hizmetlerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

20.  Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün ilçemizdeki Seyyar satıcılar ve Dilenciler için ne gibi çalışmalar yaptığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

21.  2015 yılı Ocak ayından bugüne kadar, Belediyemizin, yurt dışı kardeş belediyelerimizin düzenlemiş olduğu hangi programlara katıldığının araştırılıp Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

22.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kamilocak Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

23.  Belediyemiz bünyesinde Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili yetkili bir birim olup olmadığının araştırılması hakkındaki Tüketici Hakları Komisyonu Raporu

24.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren, ilçemizdeki yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız için açılan Huzurevinin fiziki şartlarının incelenmesi hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

25.  Belediyemize bağlı Yonca Yaşam Merkezinde görev yapan personelin ve faaliyetlerden faydalanan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin insan hak ve hürriyetleri açısından incelenerek Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

26.  Önergeler