T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /10/2016

Konu : Kasım 2016 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/11/2016 Salı günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. İlçemiz Bağlum Karakaya Mahallesinde imar planında Dini Tesis Alanı olarak ayrılan imarın 91289 ada 1 parseldeki Keçiören Belediyesine ait olan 3706/8262 m2 oranında 3706 m2 hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) fıkrası ile yine aynı Kanunu’nun 75’inci maddesi (d) fıkrası gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Keçiören Müftülüğü) tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. Güçlükaya Mahallesi Kızlarpınarı caddesini kapsayan 1/1000 ölçekli imar planına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5. Kösrelik köyü 1/1000 ölçekli imar planına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. Ovacık 2. Etap uygulama imar planı plan notları Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. Atapark Mahallesi 31696 ada 3 parselde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. Gümüşdere Mahallesi 91044 ada 2 sayılı parselde eğitim tesisleri alanında imar planı tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 19 Mayıs Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

10. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ilköğretim çağındaki çocukların, yetenekli oldukları spor dallarına yönlendirilmesi için Belediyemizin imkânları dâhilinde çalışmaların yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

 11. Kurban Bayramı nedeniyle, Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce ne gibi veteriner hizmetlerin verildiği hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu 

12. Belediyemiz tarafından her yıl düzenlenen Yaz Okulları ile ilgili yapılan çalışma ve faaliyetlerin incelenmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu 

13. Belediyemiz birimlerinden Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu 

14. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu 

15. Belediyemiz birimlerinden Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.08.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu 

16. Belediyemiz birimlerinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.08.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

17. Belediyemiz bünyesinde çalışan engelli personellerin durumlarının insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu 

18. Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunan vatandaşlarımızın hangi konular da istek ve taleplerinin olduğu ve bu taleplerin hangilerinin karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu 

19. İlçemizde bulunan Mevlana Kültür ve Spor Merkezimizin sosyal faaliyetler açısından incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

20. İlçemiz Ovacıkta bulunan Kurban Çadırlarında, Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanların çadır sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu 

21. Belediyemizin yurt dışında bulunan Kardeş Belediyeleri ile hangi tarihlerde Kardeş Belediyesi olduğunun araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu 

22. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Bademlik Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu 

23. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kimsesiz ve yoksul ailelere Kurban Bayramı münasebetiyle, Belediyemizce yapılan yardımların neler olduğu hususunda bilgi verilmesi hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu 

24. Belediyemize bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu 

25. Önergeler