• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
 • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

Kasım 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-1659                                                                                                                                                        22/10/2018

Konu : Kasım 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

          Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/11/2018 Perşembe günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

             İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                         Mustafa AK

                                                                                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. Adnan Menderes Mahallesi imarın 16881 ada 1 sayılı parselinde 1063 Cadde Numara 18 adresinde bulunan tarihi Ankara Evi’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) fıkrası ile 75. Maddesi (c) ve (d) fıkraları gereğince Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Bağlum-Hisar Mahallesi, 1668 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 8x5=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Ovacık Mahallesi, 91852 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 8x5=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Karargahtepe Mahallesi 5973, 5974, 5982 ve 5983 sayılı adalarda 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Sancaktepe Mahallesi 91849 ada 1 parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 23 Nisan Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 9. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün yaz sezonu boyunca Gümüşdere Ihlamur Vadisinde ücretsiz bisiklet hizmetinden kaç kişinin faydalandığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 10. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görevli kaç veteriner hekim bulunmakta ve veteriner hekimler tarafından hangi hizmetlerin verildiğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 11. Yeni öğretim yılı olan 2018-2019 yılında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün okullarımızla yapacağı işbirliği projeleri hakkında Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz birimlerinden Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün 2018 yılı ilk 6 ayında yapmış olduğu faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 13. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz birimlerinden Özel Kalem Müdürlüğü’nün 01.01.2018-30.09.2018 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Belediye bütçemizi olumsuz etkilemesi açısından, İlçemiz sınırları içerisinde bulunabilecek heyelan veya dere yataklarına yakın konutlar hakkında herhangi bir önlem alınıp alınmadığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz tarafından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Birimine kayıtlı vatandaşlarımızın Göz Muayenesi yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 17. Belediyemize bağlı Yunus Emre Kültür Merkezinde vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin halkla ilişkiler açısından araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 18. Belediyemize bağlı Konferans Salonlarından 2018 yılında yararlanan kişi sayısının tespit edilmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 19. Zabıta Müdürlüğümüz tarafından, ülkemiz üzerinde dış kaynaklı dolar artışından dolayı esnaf ve sanatkârlarımızca fırsatçılık yapılarak fahiş fiyat artışları olabileceği düşüncesiyle herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu
 20. 2018 yılı sonunda Filistin’de düzenlenecek olan Türk-Kültür Günlerinin Belediyemize ve ülkemize katkısının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 21. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Ş. Kubilay ve Şenyuva Mahallelerinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 22. Belediyemize bağlı Aile Eğitim Merkezlerimizde, ilçemizde yaşayan yaşlılarımızın Obezite sorunları ile ilgili sosyal bir programın olup olmadığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 23. Belediyemize bağlı Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 24. Önergeler
22.10.2018