T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   :  55676833-301.03- 982623                                                                                                                               25/10/2021

Konu :  Kasım 2021 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

       Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.11.2021 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

             İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                          Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Şehit eşi ve çocukları, Gaziler ile eş ve çocukları ile Engelli vatandaşlarımızın Belediyemize ait kapalı otoparkından, ücretsiz faydalanmaları hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Erzurum İli Oltu Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Kışlabaşı ve Şenyuva imar planı revizyonuna yapılan itirazlar hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Ovacık Mahallesi 91811 ada 1 sayılı parselde uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Şenlik, Güçlükaya, Tepebaşı ve Yakacık Mahallelerini kapsayan yaklaşık 129 hektar büyüklüğündeki alanda imar plan revizyonuhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Etlik Mahallesi 9236 adanın doğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Bademlik Mahallesi 31372 ada güneyinde çocuk bahçesi alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Bölgesel kentsel dönüşüm çalışmalarından önce bölgesel kentsel dönüşümde belirtilen şartlara uygun olarak tevhidini yapıp ruhsatını almamış parsellerde ilgili bölge kentsel dönüşüm plan notlarında belirtilen haklardan faydalanarak inşaat ruhsatlarının verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait, İncirli Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 11. Belediyemiz tarafından, İlçemizdeki gençlerimiz için yaz aylarında hangi etkinliklerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 12. Belediyemize bağlı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce ilçemizdeki hayvan sahibi vatandaşlara ne gibi veterinerlik hizmetlerinin verildiğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 13. 2021-2022 Eğitim öğretim yılının başlangıcı münasebetiyle, belediyemiz tarafından öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımının yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 14. Türk Edebiyatının güçlü kalemi Tarihçi, Romancı, Şair Yazar, Türkçülük ve Turancılık davasının Türk Milliyetçisi Hüseyin Nihal ATSIZ isminin yeni yapılacak veya mevcutta bulunan herhangi bir kütüphaneye verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 17. Belediyemize ait kreşlerde bulunan kayıtlı engelli öğrencilerimiz var mıdır? Engelli öğrencilerimize ne gibi desteklerde bulunulduğunun araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  
 18. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanından vatandaşlarımızın memnuniyetleri, gelen istek ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                 
 19. İlçemizde faaliyet gösteren Eczane, Ecza deposu, Tıbbı Cihaz Onarım ve Medikal satışı yapan esnaflara Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz tarafından İlçemizde yaşayan yaşlılarımıza Evde Bakım Hizmeti verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 21. Belediyemiz tarafından Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30. Yılı kapsamında gerçekleştirilen Türk Dünyasının destanlaşan Kırgız-Türk Hanı “Er Manas” heykelinin açılış törenine teşrif eden ülkemizde mukim yabancı temsilcilerin araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 22. İlçemiz Emrah Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 23. Belediyemiz tarafından Pınarbaşı Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 24. 2019 yılında Belediye Meclisimizce kabul edilen stratejik plan kapsamında ele alınan yatırımlardan, hangilerinin projesine başlanıldığı hususunda Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 25. İlçemizde yaşayan yabancı uyruklu kadın ve çocuklara Türkçe dil eğitiminin verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 26. Önergeler