T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı  :  55676833-301.03-1300042                                                                                                                                                                   25/10/2023

Konu: Kasım 2023 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

 

İ  L  A  N

 

 

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.11.2023 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

        İlanen duyurulur.

 

Turgut ALTINOK

Belediye Başkanı

 

                                                                                                                        

  

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. 2023 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (b) fıkrası gereğince; Milli Eğitim Bakanlığı Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Sinan ÖZKAN Ortaokuluna 2 adet Projeksiyon cihazı verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (b) fıkrası gereğince; Bala Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne Güvenlik Kamera Sistemi Malzemeleri verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Şehit Polis Memuru Gökhan ÜNALDI isminin, Bağlum Hisar Mahallesi Mithat Paşa Caddesi Onur Sokakta bulunan isimsiz parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Hisar Mahallesi, 2749 ada 4 ve 5 sayılı parsellerde Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Adnan Menderes Mahallesi, 32151 adanın güneyinde yer alan Park Alanında mevcut olan trafonun dönüşümüne yönelik plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Ovacık Mahallesi 91865 adanın güneyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Uyanış Mahallesi, 91257 ada 6, 7 ve 8 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. İlçemizin sığ jeotermal ile tanıştırılması ve örnek uygulama alanlarının oluşturulması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Mülkiyeti Belediyemize ait, Adnan Menderes Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 12. Yaz spor okullarının kapanmasıyla birlikte bugüne kadar Belediyemiz tarafından kaç branşta eğitim verildiği ve kaç sporcuya sertifika verildiğinin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz tarafından, Evde Sağlık Hizmeti kapsamında hastalarda hangi kriterlerin arandığı ve 2023 yılı içerisinde kaç vatandaşımıza hizmet sunulduğunun araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 14. Yeni öğretim yılı olan 2023-2024 yılında, Keçiören Belediyesinin okullara eğitim öğretim açısından ne gibi katkıları olduğunun araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 15. İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 18. 2023-2024 Okul döneminde engelli öğrencilerimiz için planlanan eğitim öğretim destek çalışması var mıdır? Konunun araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                                        
 20. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren petshop işleten esnaflarımıza hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkârlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 21. Gönül Köşkü Huzurevinde kalan yaşlılarımızın sosyal ve psikolojik bakımdan ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 22. Keçiören Belediyesi ile TÜRKSOY iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Türk Cumhuriyetleri Geleneksel El Sanatları Sergisi açılışına kimlerin katıldığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 23. İlçemiz Şenlik Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 24. Belediyemiz tarafından Güçlükaya Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 25. Belediyemiz tarafından 2019-2022 yılları arasında Uyanış Mahallesinde yapılan yatırım faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 26. 2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde ilçemizde bulunan dar gelirli ailelerin çocuklarına Belediyemizce eğitim alanında herhangi bir destek sağlanmış mıdır? Sağlanmadı ise bu konu ile ilgili Belediyemizin herhangi bir çalışması var mıdır? Konunun araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 27. Önergeler