T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1150889                                                                                                                                 25/10/2022

Konu: Kasım 2022 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.11.2022 Salı günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

 

        İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                     Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                      Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Bağlum I. Etap Uygulama İmar Planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 3. Bağlum II. Etap Uygulama İmar Planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait, Kavacık Subayevleri Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 5. Keçiören Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak hizmet veren Yaz Spor Okullarından bu yıl kaç öğrenci faydalandığının araştırılarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 6. Belediyemiz tarafından ilçe sınırları içerisindeki doğal alan ve mesire alanlarının temizliği konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 7. Belediyemiz tarafından okulların açılması nedeniyle eğitime destek kapsamında okullara ve öğrencilere ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 8. İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 9. Belediyemiz birimlerinden Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2022-30.09.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 10. Belediyemiz birimlerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 11. Belediyemiz tarafından ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza sağlık konusunda hangi hizmetlerin verildiğinin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                          
 13. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren lokantalara hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz tarafından, İlçemizde yaşayan yaşlılarımıza Evde Bakım Hizmeti verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 15. Estergon Türk Kültürü Merkezinde Belediyemiz tarafından düzenlenen ‘‘Geleneksel Türk Sanatları Atölyeleri’’ açılış programına katılan Büyükelçiliklerin araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 16. İlçemiz Köşk Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 17. Belediyemiz tarafından Aktepe Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz tarafından İlçemiz de bulunan Kösrelik Mesire Alanına hangi yatırımların yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 19. 1 Ekim Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmaktadır. Gününde veya Ekim ayı içerisinde çocuklar için program düzenlenmesi ve imkânlar dâhilinde kitap hediye edilmesi” hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 20. Önergeler