T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /02/2016

Konu : Mart 2016 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/03/2016 Salı günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mart ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                  Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait Ufuktepe Mahallesi 31126 ada 4 sayılı parselde bulunan gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun usul ve esasları doğrultusunda satışının yapılması, trampaya konu yapılması, kamulaştırma amacıyla takas işlemlerine konu yapılabilmesi, parsel üzerine kat karşılığı inşaat yapılmak üzere ihalesinin yapılması, ihale sonrasında da sözleşme veya sözleşmeler imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden, Sur ve Silopi ilçelerindeki terör mağduru ailelere Diyarbakır Valiliği tarafından verilmek üzere, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, muhtelif gıda ve eşya malzemelerinin satın alınması hakkındaki  Başkanlık yazısı.
 6. Belediyemiz ile Kazakistan Cumhuriyeti Almatı Eyaleti Zhambyl (Jambıl) Belediyesi ile kardeş belediye (şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Yükseltepe Mahallesi 30134 ada 8 ve 9 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Ufuktepe Mahallesi 31244 ada 3 sayılı parseli kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gümüşdere Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu 
 10. Belediyemize ait olan Aktepe Spor Tesisimizin fiziki yapısının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
 11. Belediyemiz tarafından, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza cenaze hizmetleri noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu 
 12. Belediyemiz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, ilçemizdeki gençlerimize yönelik tarihi ve turistik geziler düzenlenip düzenlenmediğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu 
 13. Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu 
 14. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu 
 15. Belediyemiz birimlerinden Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz birimlerinden Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 17. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın öz bakımlarının kendi evlerinde ya da Belediyemiz Huzurevi bünyesinde yapılıp yapılmadığının araştırıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 18. Belediyemizde çalışan personellerin çalışma alanlarında (Beden Dili, Diksiyon, Kişisel Gelişim ve Halkla İlişkiler) daha çok verim alınması ve hizmet kalitesinin arttırılması için gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren AK MASA birimine 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında gelen talep ve şikayetlerin birimlere göre dağılım dokümanının hazırlanması ve bu süreçte gelen taleplerin hangi oranda çözüme ulaştırıldığının sayısal göstergelerinin dökümünün tespit edilmesi Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 20. İlçemizde bulunan Teleferik Tesislerimizin sosyal faaliyetler açısından incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 21. İlçemizde Balıkçılık yapan esnaflarımızın sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından, 2015 yılında protokol yapılmış olan yurt dışı kardeş belediyelerin sayısı ve isimlerinin tespitlerinin yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu 
 23. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Sancaktepe Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu 
 24. İlçemizde faaliyet gösteren Balıkçı esnafların, tüketiciler açısından temizlik kurallarına uyup uymadıklarının araştırılması hakkındaki Tüketici Hakları Komisyonu Raporu 
 25. Belediyemiz tarafından,  İlçemizde yaşayan 70 yaş üstü yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza yapılan hizmetlerin araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 26. Belediyemize bağlı Osmangazi Sosyal Yaşam Tesislerinde görev yapan personelin ve hizmetlerden faydalanan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin insan hak ve hürriyetleri açısından incelenerek Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 27. Önergeler