• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

Mart 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                                    T.C.

                                                                                             KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                          Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı:  55676833-301.03-E.215                                                                                                                                             25/02/2019

Konu: Mart 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

                                                                                                                 İ  L  A  N

       Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.03.2019 Pazartesi günü saat 17.00de Belediye Meclis Salonunda Mart ayı toplantısını başlatacaktır.

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                             Mustafa AK

                                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. Etlik Mahallesi 5085 ada 7 sayılı parseldeki konut alanının Camii alanı kullanımına dönüştürülmesi yönünde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

4. Ayvalı Mahallesi 7870 ada 25 sayılı parseli kapsayan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5. Karakaya Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. Osmangazi Mahallesi 31263 ada 1 sayılı parselin Camii alana ait imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Köşk Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

8. Belediyemiz tarafından 2018 yılında düzenlenen gençlerle yapılan söyleşi programlarının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

9. Belediyemiz tarafından sokak hayvanları için gönüllülerle işbirliği kapsamında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

10. Belediyemize bağlı KEÇMEK’lerde 2018 yılında kaç vatandaşımıza hizmet verildiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

11. Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2018 yılı son 6 ayında yapmış olduğu faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

12. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

13. Belediyemiz birimlerinden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

14. Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

15. Belediyemiz tarafından, İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın ailelerine Danışmanlık Hizmetinin verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

16. Belediyemize bağlı Osmangazi Sosyal Yaşam Tesislerinde Ankara dışından gelen vatandaşlara verilen hizmetlerin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

17. Belediyemiz tarafından, ilçemizde yer alan parklarımızda yapılan etkinliklerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

18. Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne esnaf ve sanatkâr odaklı ne tür sorunlar geldiği ve çözüm noktasında nasıl bir çalışma yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu

19. Belediyemiz tarafından kurulan Göçmen Hizmetleri Merkezinde yabancı uyruklu vatandaşlara verilen hizmetlerin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

20.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yükseltepe Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

21. Belediyemiz tarafından yapılan “Evlere Sağlık Hizmeti” kapsamında ilçemizdeki yaşlılarımıza verilen hizmetlerin araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

22. Belediyemize bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

23. Önergeler

25.02.2019