T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   :  55676833-301.03-261                                                                                                                                               22/02/2021

Konu :  Mart 2021 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.03.2021 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Mart ayı toplantısını başlatacaktır.

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                            Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Kamuya Tahsis Kararı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına araç tahsisi yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Ovacık Üst Haçil İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Bağlum Merkez Uygulama İmar Planıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait, Basınevleri Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 7. Belediyemize bağlı Abdurrahim KARAKOÇ Gençlik Merkezinde ne tür faaliyetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 8. İlçemizde ikamet eden başarılı sporculara ödül verilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 9. Belediyemiz tarafından 2020 yılında sokak hayvanlarına Veteriner Hekimlik noktasında ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu
 10. Belediyemiz tarafından, İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 11. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2020-30.11.2020 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 14. İlçemizde evlenecek dar gelirli çiftler için 2021 yılı içerisinde pandemi tedbirleri kapsamında Belediyemizce toplu nikah töreni yapılıp yapılmayacağının araştırılarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu 
 15. Belediyemize bağlı KEÇMEK’lere vatandaşlarımız tarafından gelen istek ve şikâyetlerin neler olduğunu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındakiHalklaİlişkilerve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                      
 16. İlçemizde faaliyet gösteren Spor Salonlarına Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 17. Belediyemize bağlı Huzurevinde bakılmakta olan yaşlılardan maddi yetersizlik ve farklı şehirlerde ikamet etme gibi nedenlerden ötürü görüşme fırsatı bulamayan yaşlılarımızın yakınlarıyla görüşebilmesi için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 18. Türkiye Belediyeler Birliği ve Belediyemiz işbirliğinde 2019 yılında düzenlenen yerel diplomasi faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 19. İlçemiz Atapark Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 20. Belediyemiz tarafından Ufuktepe Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz tarafından, 2021 yılında engelliler için yapılacak projelerin planlanıp planlanmadığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz bünyesinde kaç tane Aile Eğitim Merkezinin bulunduğu, yerlerinin nerede olduğu ve Aile Eğitim Merkezlerinin ne gibi çalışmalar yaptığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 23. Önergeler