T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1036578                                                                                                                                                   23/02/2022

Konu: Mart 2022 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

           Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.03.2022 Salı günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Mart ayı toplantısını başlatacaktır.

             İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                          Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                            Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinden 2022-2023 (SOGEP) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi kapsamında mali destek alınması için Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Bademlik Mahallesi 31039 ada kuzeyinde bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Bademlik Mahallesi 31333 ada doğusunda bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Uyanış Mahallesi 33127 adanın batısında bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Kafkas Mahallesi 91458 adanın batısında bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Kuşcağız Mahallesi 30849 ada 1 parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Muhtelif ada parsellerde sosyal donatı ihtiyacının karşılanmasına yönelik plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Ayvalı Mahallesi 90060 ada 6 parselde imar plan revizyonuhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Şenyuva Mahallesi 34850 ada 1 parsele ait imar plan değişikliğine yapılan itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Atapark Mahallesi 31019 ada 1 parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Karargahtepe Mahallesi 5971 adanın kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Uyanış Mahallesi 32955 ada 1 sayılı parselin kuzeydoğusunda trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Esertepe Mahallesi 31811 adanın boşluk alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 15. Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi 31196 ada 1 sayılı parselin “Özel Sağlık Alanı” kullanımından “Kültürel Tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesi” hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 16. Mülkiyeti Belediyemize ait, Ufuktepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 17. İlçemizdeki hastanelerde tedavi gören hastaların sosyal faaliyetlerini desteklemek için Belediyemiz tarafından ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 18. Belediyemizin başlatmış olduğu “Ailem Olur Musun” projesi kapsamında kaç sokak hayvanının sahiplendirildiğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 19. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren  Gül Kreş Adasındaki çocuklarımıza Çocuk Gelişimi kapsamında ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 20. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz birimlerinden Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz birimlerinden Özel Kalem Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 23. Birleşmiş Milletlerce 21 Mart günü resmi olarak ‘Dünya Down Sendromu’ günü olarak ilan edilmiştir. Down sendromlu bireylerde yaşanan 21.ci kromozomun 3 tane olması onların yaşamlarını sürdürmelerini belli noktalarda zorlaştırsa da imkânsız değildir. Belediyemizce zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren Down Sendromlu vatandaşlarımız için ne gibi çalışmalar yapıldığı ve nelerin planlandığının araştırılarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 24. Belediyemize ait Fen İşleri Müdürlüğüne vatandaşlarımızın memnuniyetleri, gelen istek ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                              
 25. İlçemizde faaliyet gösteren Taksi Durağı işleten esnaflara Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 26. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Huzurevinde okuma ve yazma bilmeyen yaşlılarımıza ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 27. 1 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Türk Entegrasyonunun Mimarı konulu konferans ve Kazakistan bağımsızlık sergisi açılışına katılanların sayısı, etkinlik programı ve yabancı katılımcıların araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 28. İlçemiz Gümüşdere Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 29. Belediyemiz tarafından Köşk Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 30. İlçemizde sosyal donatı alanlarının sayısını artırmak ve vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmak için Belediyemiz tarafından 2021 yılında yapılan park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 31. Ailenin ilk adımı olan evliliğin sağlıklı yürümesi, evlilik bağının kuvvetlendirilmesi ve genç çiftlerin karşılarına çıkacak zorlukları aşabilmelerine yardımcı olacak, yol gösterecek eğitim yada destek çalışmaları yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu 
 32. Önergeler