T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /04/2016

Konu : Mayıs 2016 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

   Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2016 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. Belediyemizin 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı

4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’inci maddesi gereği, Belediye Meclis Üyemiz Mehmet Battin AKGÜL’ün 14.04.2016 tarihinde istifa etmesi nedeni ile kalan süreyi tamamlamak üzere İhtisas Komisyonlarımızdan, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Tarih ve Turizm Komisyonu’na üye seçimi yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

5. Mülkiyeti, Keçiören Belediyesi Gıda Tüketim Malları Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketine ait olan 2011 model Dmf marka 5 adet kamyonetin Belediyemize hibe edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

6. İlçemiz Kanuni Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında Camii Alanı olarak ayrılan imarın 31180 ada 6 sayılı parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) fıkrası ile aynı Kanunu’nun 75’inci maddesi (d) fıkrası gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Keçiören Müftülüğü) tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

7. Bağlum Hisar Mahallesi 2683 adanın güneyindeki 10 metrelik yolun düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. Kuşcağız Mahallesi 30866 ada 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde imar planı tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9. Etlik Mahallesi 5087 ada 20 sayılı parselde imar planı tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10. Şehit Kubilay Mahallesi 30455 ada 5 ve 8 sayılı parsellerde imar planı tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

11. 19 Mayıs Mahallesi 4054 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

12. Bağlum Mahallesi 91482 ada 4 sayılı parselde plan tadilatına itiraz hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

13. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 23 Nisan Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

14. Belediyemize ait olan Kalaba Yüzme Havuzu Tesisimizin fiziki yapısının incelenmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

15. İlçemizdeki parklarımızın yaz sezonuna hazır hale getirilmesi ve bu konuda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu 

16. Belediyemiz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Kutlu Doğum Haftasında ne gibi etkinlikler yapılacağının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu 

17. Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu 

18. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu 

19. Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.03.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap ve Tetkik Komisyonu Raporu

20. Belediyemiz birimlerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.03.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

21. Belediyemiz tarafından, İlçemizde ikamet eden engelli bireylerin ibadethanelere ulaşabilirliğini sağlamak amacıyla hangi düzenlemelerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

22. Belediyemiz tarafından, “1071 Girişimci Kadın İş Hayatına Katılıyor” Projesi kapsamında katılımcılara işletme açarken sunulan hizmetlerin araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu  

23. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunan vatandaşlarımızın hangi konular da istek ve taleplerinin olduğu ve bu taleplerin hangilerinin karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

24. Belediyemiz tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ilçemizde yaşayan kadınlarımız için ne gibi etkinliklerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

25. İlçemizde bulunan Keçiören Halk Eğitim Merkezinde hangi meslek dallarında eğitim verildiğinin araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

26. 2015 yılı içerisinde Belediyemize yurt dışından ziyaret amaçlı gelen heyetlerin isimlerinin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu 

27. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Adnan Menderes Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu 

28. İlçemizdeki Kasaplık yapan esnafların, tüketiciler açısından temizlik kurallarına uyup uymadıklarının araştırılması hakkındaki Tüketici Hakları Komisyonu Raporu 

29. Belediyemize bağlı, Huzurevinde kalan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın, yaşadıkları mekanların hijyenik bakımlarının ne sıklıkta yapıldığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  

30.  Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı, Kalaba Yüzme Havuzu Tesislerinde görev yapan personelin ve hizmetlerden faydalanan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin insan hak ve hürriyetleri açısından incelenerek Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu 

31. Önergeler